Siirry sisältöön

Metalliteollisuuden työntekijöille suunnitteilla parempaa suojaa työperäisiä syöpiä vastaan EU:ssa

Komissio haluaa edelleen vahvistaa työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta. Se julkaisi huhtikuun alussa ehdotuksensa, jolla on tarkoitus rajoittaa altistumista mm. metalliteollisuudessa käytettäville karsinogeeneille.

Karsinogeenilistaus on nykyisen komission kolmas ja samalla viimeinen. Komission kolmivaiheinen työ uusien, EU-tason sitovien raja-arvojen luomiseksi on ollut käynnissä useamman vuoden ajan.

Sen tuloksena on rajoitettu tai aiotaan rajoittaa yhteensä 26 karsinogeenille altistumista EU:n työpaikoilla.

Raja-arvoilla halutaan määritellä syöpää aiheuttavan kemikaalin enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa.

Komission tuorein listaus koskee viittä ainetta, joiden joukossa muun muassa kadmium, beryllium ja arseenihappo. Näitä käytetään esimerkiksi kadmiumin tuotannossa ja jalostuksessa, nikkeli-kadmiumakkujen valmistuksessa ja sinkin ja kuparin sulatuksessa.

Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa. Komission mukaan sen nyt ehdottamilla viidellä raja-arvolla parannettaisiin EU:ssa yli miljoonan työntekijän työoloja ja voitaisiin estää yli 22 000 työperäistä sairastumista.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) on tukenut komission suunnitelmia työperäisten syöpien ehkäisemiseksi mutta on peräänkuuluttanut selvästi laajempaa karsinogeeneille altistumisen rajoittamista.

Kolmas karsinogeenipaketti; komission ehdotus 5.4.2018