Siirry sisältöön

Neuvottelutulos EU:n isyyslomasta ja vanhempainvapaasta on osoitus halusta kehittää sosiaalista Eurooppaa

EU:n perhevapaauudistuksessa saavutettiin torstaina 24. tammikuuta neuvottelusopu komission, Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden välillä.

Uudistuksella luodaan Euroopan unioniin vähintään 10 päivän mittainen isyysloma, joka on korvattava vähintään sairauspäivärahan tasoisena. Kullakin vanhemmalla olisi myös oikeus neljän kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen, josta kaksi kuukautta on kiintiöity, eli sitä ei olisi mahdollista siirtää toiselle vanhemmalle.

Lisäksi mukana on työntekijän oikeus viiden päivän mittaiseen, vuosittaiseen omaishoitovapaaseen ja oikeus pyytää työpaikalla työ- ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia järjestelyjä esimerkiksi työajoissa.
Suomen palkansaajien EU-toimiston FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusiston mielestä neuvottelujen onnistuminen EU-tason perhevapaauudistuksessa kertoo siitä, että halua kehittää sosiaalista Eurooppaa on.
”Nyt EU parantaa hyvin konkreettisesti Euroopan perheellisten palkansaajien asemaa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu uusien vapaiden myötä roimasti monissa jäsenmaissa”, Kuusisto toteaa.
”Uudistuksella ei valitettavasti saada merkittäviä suoria parannuksia Suomelle, koska jäsenmaat eivät suostuneet komission ja parlamentin vaatimiin pidempiin vanhempainvapaakiintiöihin. Mikään ei kuitenkaan estä Suomen seuravaaa hallitusta nostamasta rimaa Suomessa EU-sääntöjä korkeammalle”, Kuusisto jatkaa.
Nyt saavutettu neuvottelutulos hyväksytään vielä lopullisesti neuvostossa ja parlamentissa. Olisi kuitenkin poikkeuksellista, jos kolmikantaneuvotteluissa saavutettua tulosta ei lopulta vahvistettaisi.
Lisätietoja:
FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto +32 493 99 80 62