Siirry sisältöön
ETUCin mukaan Euroopassa tehdään puoli miljoonaa työturvallisuustarkastuksia vähemmän kuin viime vuosikymmenen alussa. Kuva: iStock.

Nolla kuolemaa työssä on saavutettavissa Euroopassa

Vaikka työsuojelun rintamalla on tapahtunut edistystä, Euroopan unionin alueella kuolee edelleen 12 työntekijää päivittäin. Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC kehottaa EU:ta, sen jäsenmaiden hallituksia ja työnantajia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta kukaan ei kuolisi työssään.

Suomessa tapahtuu työtapaturmia, jotka johtavat työntekijöiden kuolemaan. Usein nämä olisi voinut ehkäistä ennalta. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2020 kuolemia oli yhteensä 11. Se on kuitenkin 11 kuolemaa liikaa.

Muualla Euroopassa tilanne on vielä vakavampi. EU:n jäsenmaissa (27:ssä) kirjattiin vuonna 2018 yli 3 300 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja 3,1 miljoonaa ei-kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Yli 200 000 työntekijää kuolee vuosittain työperäisiin sairauksiin. Syöpä on suurin työperäisten kuolemantapausten syy, mikä on 52 prosenttia kaikista työperäisistä kuolemista Euroopan unionissa. Kaikista työperäisistä syövistä 80 prosenttia liittyy asbestiin, mikä johtaa vuosittain 88 000 kuolemantapaukseen.

Tilanne huono Luxemburgissa ja Romaniassa

Luxemburgissa sattui 6,42 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa 100 000 työntekijää kohden vuonna 2018, ja myös Romania oli selvästi keskiarvon yläpuolella (5,27). Alhaisin luku oli Alankomaissa, jossa raportoitiin 0,87 työtapaturmaa 100 000 työntekijää kohti. Euroopassa dokumentoiduista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa, 96 prosenttia, oli miehiä.

Kaavio näyttää kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrän 100 000 työntekijää kohden Euroopassa vuonna 2018. Lähde: Statista.

Tehokkaampaa työterveys- ja työturvallisuutta etsintäkuulutetaan

ETUCin mukaan Euroopassa tehdään puoli miljoonaa työturvallisuustarkastuksia vähemmän kuin viime vuosikymmenen alussa. Kehitys on huolestuttava.

Näiden tietojen valossa ETUC julkaisi keväällä kampanjan, jonka tavoitteena on nolla kuolemaa töissä ”Zero death at work”. Eurooppalainen ay-liike kehottaa manifestissaan työnantajia tekemään työterveydestä ja -turvallisuudesta ILO:n perusperiaatteen ja oikeuden työssä. Sillä estetään yhä useamman työntekijän sairaudet, vammat ja kuolemat.

Kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat laskussa, siksi nollakuolema työssä ei ole mahdoton tavoite. Huolestuttavaa on, että kun kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä vähenee, ammattitaudit lisääntyvät.

EU:n nykyisessä terveys- ja turvallisuusstrategiassa todetaan, että ”työperäisten kuolemantapausten vähentämiseksi on käytettävä Vision Zero -lähestymistapaa”. Tämä on hyvä asia, mutta näillä toimilla ei saavuteta nollaa kuolemaa.

Jotta työtapaturmat ja ammattitaudit sekä työntekijöiden altistuminen vaarallisille, mukaan lukien syöpää aiheuttaville aineille, saadaan loppumaan, tämä vaatii yhteistä ponnistusta. Työntekijöiden fyysinen ja henkinen terveys on otettava lähtökohdaksi työn organisoinnissa ja työpaikan suunnittelustrategiassa.

Tämä edellyttää toimia EU:n, kansallisella, alakohtaisella ja yritystasolla sekä lainsäädäntö- ja muita aloitteita, joihin ammattiliitot ja työnantajat osallistuvat: mukaan lukien koulutuksen, seurannan, ennaltaehkäisyn, työsuojelun, raportoinnin, työpaikkatarkastuksen, täytäntöönpanon ja seuraamusten lisääminen.

Suomalaiset mepit mukana kampanjassa

ETUC on lanseerannut kampanjan, jossa vaaditaan lisäämään työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta, työpaikkatarkastuksia ja rangaistuksia nollakuolemaa työssä saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Useita ministereitä, Euroopan parlamentin jäseniä, ammattiliittojen johtajia ja työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijoita ovat allekirjoittaneet manifestin.

Suomalaisista mepeistä manifestin ovat allekirjoittaneet Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma (S&D), Silvia Modig (Vasemmisto, GUE/NGL) sekä Sirpa Pietikäinen (EPP).

Mepit Miapetra Kumpula-Natri, Silvia Modig ja Eero Heinäluoma uskovat, että
nollakuolemaa työssä on saavutettavissa vuoden 2030 mennessä.

Allekirjoittajien joukossa on myös Suomen työministeri Tuula Haatainen.

Suomen työministeri Tuula Haatainen on allekirjoittanut ETUCin manifestin.

Vielä ei ole liian myöhäistä antaa tukesi paremman työsuojelun puolesta. ETUCin Action Europe toimintafoorumissa voit käydä allekirjoittamassa eri vetoomuksia, joista yksi liittyy työsuojeluun ja kampanjaan ”Nolla kuolemaa töissä”. Löydät sen täältä.

Lisäys uutiseen 20.7.2022: Tuula Haatainen lisätty allekirjoittajiin. Tuula Haataisen kuva lisätty verkkosivulle 31.8.2022.