Siirry sisältöön

Nollatuntisopimukset ja sosiaaliturvan parantaminen syksyn EU-asialistalla

Nollatuntisopimuskeskustelu saattaa saada uutta polttoainetta vielä kuluvana syksynä, kun sosiaalisen pilarin toimeenpano etenee.

Tällä hetkellä EU:ssa määritellään direktiivillä sellaiset olennaiset työehdot, joista työntekijällä on oikeus saada työnantajalta tiedot kirjallisesti.

Nyt komissio on ehdottanut harkittavaksi, että työnantajan pitäisi ilmoittaa kirjallisesti myös työtuntien määrä tietyllä liikkumavälillä tai periaate keskimääräisten työtuntien vakiintumisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että nollatuntisopimusten käyttämistä voitaisiin rajoittaa.

Lisäksi komissio haluaa muun muassa laajentaa nykyistä direktiiviä koskemaan myös uusia työllisyysmuotoja kuten esim. alustatalouden työntekijöitä.

Toinen työntekijöiden asemaan liittyvä ja sosiaalisen pilarin poikima hanke on epätyypillisissä työsuhteissa olevien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan uudistaminen.

Uudistuksella voitaisiin taata sosiaaliturvan vähimmäistaso kaikenlaisille työntekijöille EU:ssa ja siten muokata sosiaaliturvaa vastaamaan nykyisen työelämän luonnetta paremmin.

Molemmissa hankkeissa on ollut meneillään EU-tason työmarkkinaosapuolten neuvottelut.

Lakiehdotus työehtojen kirjallisesta ilmoittamisesta on odotettavissa ennen vuoden loppua.

Hankkeet ovat osa komission laajempaa tavoitetta Euroopan sosiaalisten oikeuksien parantamiseksi. Tavoitteet julkaistiin huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin muodossa.