Siirry sisältöön
Kuva: iStock.

Nuorten vuosi 2022 – tilaisuus panostaa nuoriin

Vuonna 2022 vietetään Euroopan komission nuorten vuotta, jonka aikana komission tavoitteena on nostaa esiin nuorten tärkeää roolia osana yhteiskuntaa. Tarkoituksena on myös käydä keskustelua erilaisista nuorille tärkeistä teemoista, ja kehittää ratkaisuja nuorten kohtaamiin ongelmiin.

ETUC julkaisi helmikuussa 2022 kampanjan, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden palkallisten harjoitteluiden saatavuutta. Palkaton työnteko tulisi kieltää, ja lain ja säädösten turvata opiskelijoiden oikeudet työmarkkinoilla myös harjoittelutilanteissa. Monet nuoret joutuvat myös sietämään huonoja työsopimuksia, yrittämiseksi maskeerattua työntekoa sekä olematonta työsuhdeturvaa. Nuorten työoloihin on saatava muutosta.

Nuorten mielenterveys on ollut koko korona-ajan huonontumaan päin, eikä huoli omasta toimeentulosta tai harjoitteluiden toteutumisesta tähän juuri auta. Nuoren pitäisi pystyä luottamaan siihen, että toimeentulo on opinnoista tai harjoitteluista huolimatta turvattuna. Toimeentulon puuttumisella on valtava stressivaikutus nuoren elämässä. Opintojen aikana olisi hyvä pystyä keskittymään itse opiskeluun, sen sijaan että huolehtii tulevan harjoittelun aikaisesta toimeentulosta.

Harjoitteluiden monipuolistaminen ja kansainvälistymisen edistäminen on myös tärkeä kohde panostaa tänä vuonna. Monipuolisempi kokemus harjoitteluista tarjoaa nuorille parempia mahdollisuuksia työskentelyyn sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Euroopan komissio on vuonna 2021 aloittanut uuden ALMA ohjelman, jonka tavoitteena on tarjota nuorille 2–6 kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Ohjelma tarjoaa nuorille tätä paljon tarvittua näkökulmaa muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden käytänteisiin, mahdollisuuksia reflektoida oman kotimaan toimintaa sekä eväitä oman opiskelupolkunsa kehittämiseen.

ALMAa vastaavia ohjelmia tulee kehittää EU:ssa myös jatkossa. Nuorille on tärkeää tarjota organisoituja mahdollisuuksia tutustua kansainvälisesti oman alansa toimintaan. Se on välttämätöntä jatkuvan oppimisen ja kehittymisen saavuttamiseksi. Myös toimeentulon näkökulmasta lisäkokemus hyödyttää opiskelijaa. Paremmalla kokemuksella saavutetaan parempi etu työnhaussa, ja mahdollisuudet palkalliseen harjoitteluun paranevat. ALMA ei kuitenkaan ole mikään ihmelääke harjoittelutilanteen korjaamiseen. Tarvitaan muitakin kauaskantoisia harjoitteluiden laatua ja saatavuutta parantavia toimia. Kehitettävää riittää aina, mutta jostain pitää aloittaa.