Siirry sisältöön
Puutyöopetusta
Kuva: iStock.com / Wavebreak

Päivitetty versio nuorisotakuusta julki

Nuorisotyöllisyyspaketillaan komissio haluaa lieventää kasvavaa nuorisotyöttömyyttä ja vahvistaa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä tarvittavaa osaamista. Komissio myös patistaa jäsenmaita lisäämään tukea nuorten työllistymiselle.

Komissio julkaisi toimenpidepakettinsa nuorten työllisyyden nostamiseksi 1. heinäkuuta 2020. Komission mukaan nuorten tulisi pärjätä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä ja se painottaakin ehdotuksissaan näihin liittyvää osaamista. 

Nuorisotakuu on ollut olemassa vuodesta 2013 lähtien, ja sen tavoitteena on ollut, että EU-jäsenmaissa taattaisiin jokaiselle alle 25-vuotiaalle työ- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta. 

Uudistettu nuorisotakuu laajennettaisiin koskemaan alle 30-vuotiaita. Tarkoituksena on myös tavoittaa aiempaa paremmin muita heikommassa asemassa olevat nuorisoryhmät kuten esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvat, vammaiset tai taantuvilla seuduilla asuvat nuoret. 

Tavoitteena olisi myös vahvistaa tukea ns. NEET:eille eli sellaisille nuorille, jotka eivät ole koulutuksessa, töissä tai vastaavassa (Not in Education, Employment or Training). 

Nuorisotyöllisyyspakettiin kuuluvat myös ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja ynuorten yrittäjyyttä koskevat ehdotukset. 

Lisäksi komissio kehottaa jäsenmaita käyttämään koronakriisistä toipumiseen tarkoitettua elvytyspaketin ja EU:n monivuotisen budjetin rahoitusmahdollisuuksia nuorten työllistymisen hyväksi. 

Jäsenmaat eivät kuitenkaan ole vielä päässeet yksimielisyyteen näistä rahoituskokonaisuuksista. 

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC kritisoi komission ehdotuksia siitä, että ne eivät johda laadukkaiden työpaikkojen syntymiseen. ETUC:n mukaan yksi ongelmista on rahoituksen puute jäsenmaissa. Nuorisotyöttömyyden odotetaan nousevan vuoden 2020 aikana rajusti. 

Komission tiedote ja asiakirjat nuoristyöllisyyspaketista 1.7.2020