Siirry sisältöön

Palkansaajajärjestöt: EU:n johtajien sitouduttava sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseen

Suomalaiset palkansaajakeskuskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat yhteisessä kirjeessään pääministeri Juha Sipilälle Suomen hallitukselta toimia sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi EU-tasolla.

Eurooppalainen palkansaajien keskusjärjestö ETUC osallistuu Göteborgissa sosiaalisesta pilarista käytävään keskusteluun. Göteborgin kokouksen ympärillä järjestetään oheistapahtumia, joihin palkansaajajärjestöt ympäri Eurooppaa osallistuvat. Kaikki suomalaiset keskusjärjestöt osallistuvat tapahtumaan.

Keskusjärjestöt lähestyvät pääministeriä Göteborgissa 17. marraskuuta järjestettävän EU-huippukokouksen alla. Kokouksessa on esillä Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilari, johon on kirjattu 20 työelämään ja sosiaalipolitiikkaan liittyvää tavoitetta.

Näistä esimerkkejä ovat perhevapaisiin kantaa ottava työelämän tasapainoaloite, kirjallisia työsopimuksia koskeva aloite ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvaa koskeva aloite.

Keskusjärjestöt toivovat Suomen hallitukselta aktiivista panosta aloitteiden eteenpäin viemisessä. Sosiaalisen pilarin tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, parantaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, kehittää työsuojelua ja sosiaaliturvaa.

Kirjeen allekirjoittaneet puheenjohtajat Jarkko Eloranta, Sture Fjäder ja Antti Palola haluavat tuoda esiin, että Euroopan unionia ei voida kehittää pelkästään talouden toimintaedellytyksiä parantamalla, vaikka kasvu on kehityksen välttämätön edellytys.

Puheenjohtajat muistuttelevat myös Suomen asemasta EU-puheenjohtajamaana vuonna 2019. Palkansaajajärjestöt toivovat, että työmarkkinajärjestöille annetaan hyvissä ajoin mahdollisuus osallistua puheenjohtajakauden ohjelman valmisteluun.

Teksti: Johannes Waris/SAK