Siirry sisältöön
Monet eurooppalaisista palkansaajista ovat luisumassa energiaköyhyyteen ja tahti on kova. Matalatuloiset työntekijät ja vähävaraiset kärsivät elinkustannuskriisistä eniten. Kuva: iStock.

Palkansaajat ja vähävaraiset on huomioitava elinkustannuskriisissä

EU:n energiaministerit pääsivät viime viikolla yhteisymmärrykseen korkeita energian hintoja koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. Eurooppalaisille palkansaajille toimenpiteet lakipaketissa jäävät kuitenkin liian ohueksi, toteaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC. 

EU:n energianeuvosto sopi viime viikolla väliaikaisista toimenpiteistä energian hintojen alentamiseksi.

Nämä toimenpiteet ovat sähkön kysynnän vähentäminen, tuottokattoa niin sanottuja inframarginaalisia teknologioita käyttäville sähköntuottajille ja -välittäjille, solidaarisuusmaksu fossiilisten polttoaineiden alalla sekä sähkön hinnan määrittäminen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Sähkön kysynnän vähentämisen osalta energiaministerit sopivat pakollisesta 5 prosentin vähennystavoitteesta sähkönkulutuksesta sähkönkulutuksen huipputunteina, sekä vapaaehtoisesta 10 prosentin vähennystavoitteesta sähkön kokonaiskulutuksesta jäsenmaille. Jäsenmaat voivat vapaasti valita, mitä kulutuksen vähentämistoimia ne toteuttavat mainittujen kahden tavoitteen saavuttamiseksi 1. joulukuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2023 välisenä aikana.

Solidaarisuusmaksun osalta jäsenmaiden tulee käyttää maksusta saatavia tuottoja taloudellisen tuen antamiseen kotitalouksille ja yrityksille sähkön korkeiden hintojen vaikutusten vähentämiseksi.

Inflaatiovauhti kiihtymässä

Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti syyskuun alussa nostavansa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Päätös perustui siihen, että inflaatiovauhti (9,1 prosenttia elokuun alussa, Eurostatin tiedon mukaan) on edelleen liian nopea ja sen odotetaan pysyvän tavoitetta nopeampana vielä pidemmän aikaa. EKP tiedottaa verkkosivuillaan, että koronnostotahti riippuu siitä, miten tilanne kehittyy ja millaisia tietoja inflaatiokehityksestä saadaan. Korkoja joudutaan todennäköisesti vielä nostamaan lisää.

Monet eurooppalaisista palkansaajista ovat luisumassa energiaköyhyyteen ja tahti on kova. Matalatuloiset työntekijät ja vähävaraiset kärsivät elinkustannuskriisistä eniten. Myös europarlamentaarikot ovat ilmaisseet huolensa energian ja ruuan nousevista hinnoista, asuntolainojen nousevista koroista sekä haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten tukemisesta.

ETUC peräänkuuluttaa palkansaajille ja vähävaraisille erityisesti kohdennettuja toimenpiteitä

ETUCin mukaan EU:n energiaministereiden hyvä avaus viime perjantaina oli toivottava, mutta toimenpiteet ovat liian varovaisia ​​eivätkä ollenkaan riittäviä elinkustannuskriisin ratkaisemiseksi. ETUC korostaa, että ehdotettu solidaarisuusosuus on edelleen liian pieni, eikä Euroopan komissiolla ole vieläkään konkreettista ehdotusta kaasuntuonnin hintojen rajoittamiseksi. Myös EKP:n päätös nostaa korkoja pahentaa työntekijöiden ja kansalaisten tilannetta ja nähdään haitallisena tulevalle talouskehitykselle.

Euroopan tasolla ei ole esitetty sosiaalisia toimenpiteitä. Ne loistavat poissaolollaan, ja energiakriisin sosiaaliset näkökohdat on jätetty jäsenvaltioiden hoidettavaksi yksin. Myöskään taloudellista tukea ei ole varattu jäsenvaltioille, joilla on budjettirajoitteita. Niiden on vaikea panna täytäntöön tarvittavat kriisintorjuntatoimenpiteet, ETUC toteaa vetoomuksessaan jäsenmaiden hallituksille. Työnantajilla, jäsenmaiden hallituksilla ja EU:lla – kaikilla on velvollisuus ryhtyä kiireellisiin toimiin elinkustannuskriisin ratkaisemiseksi. Eurooppalaisten palkansaajien ammattiliitot vaativat, että päätöksentekijät huomioisivat ETUCin laatiman kuuden kohdan suunnitelman kriisin tasapainottamisessa.

Ohjelma sisältää mm. seuraavat kohdat:

  • Palkankorotuksia elinkustannusten nousun kattamiseksi, mikä tarkoittaa, eritoten työehtosopimusneuvotteluiden tukemista.
  • Minimipalkkojen korotuksia palkkojen riittävyyden varmistamiseksi ja kohdennettuja hätämaksuja matalapalkkaisille työntekijöille, joilla on vaikeuksia hoitaa energialaskujaan,
  • Kustannuskatto asukkaiden energialaskuille ja energiayhtiöille vero voitoista
  • Kansalliset ja eurooppalaiset kriisintorjuntatoimenpiteet tulojen ja työpaikkojen suojelemiseksi teollisuudessa, palvelusektorilla ja julkisella sektorilla, mukaan lukien SURE-tyyppiset toimenpiteet työpaikkojen ja tulojen suojelemiseksi. Sosiaalisten toimenpiteiden rahoittaminen kriisin ylipääsemiseksi.
  • Energiamarkkinoiden toimintojen kokonaisuudistus.

Kriisinvastaisessa työssä ay-liikkeellä on myös oma roolinsa. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ei myöskään saa unohtaa kriisiaikoina, muistuttaa ETUC.

Onko palkansaajia huomioitu elinkustannuskriisissä? ETUCin mukaan ei tarpeeksi. Eurooppalaiset ammattiliitot protestoivat tänään yhdessä ETUCin kanssa voittovetoista inflaatiota vastaan Strasbourgissa. Kuva: ETUC.

Lue lisää ETUCin vetoomuksesta elinkustannusten tasapainottamisesta. Voit myös allekirjoittaa sen täältä.