Siirry sisältöön
Tänä vuonna vietetään Euroopan nuorisovuotta. Kuva: iStock.

Palkaton harjoittelu on hyväksikäyttöä

Nuoret ovat kärsineet pandemian ennennäkemättömistä seurauksista. Muun muassa kasvava työttömyys ja epävarmat työsuhteet kurjistavat eritoten nuorten asemaa. Tarvitaan toimia, jotka voivat parantaa nuorten ja nuorten työntekijöiden elämää Euroopassa.

Europan parlamentti äänestää tänään 16.2.2022 täysistunnossaan päätöslauselmasta, jossa pohditaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työllisyyden ja sosiaalisen elpymisen kautta. Esitys sisältää S&D-ryhmän jättämän muutosehdotuksen palkattoman harjoittelun kieltämisestä. ”Palkaton harjoittelu on hyväksikäyttöä”, viestittää S&D omalla verkkosivullaan.

”Kun teet töitä, saat palkkaa. Tämä periaate ei kuitenkaan päde nuoriin. Puolet nuorista eurooppalaisista eivät saa palkkaa harjoittelustaan”, sanoo Alicia Homs Ginel, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, Espanja). Ryhmä kehottaa kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään palkattoman harjoittelun kieltämisen puolesta. 

Euroopan parlamentissa aihe on pinnalla. Yli 100 Euroopan parlamentin jäsentä kirjoitti alkuviikosta kirjeen Eurooppa-neuvostolle, jossa he tuomitsevat palkattomia harjoitteluja EU:n toimielimissä ja virastoissa. Palkattomat harjoittelut kasvattavat eriarvoisuutta ja ainoastaan etuoikeutetuilla nuorilla on mahdollisuus osallistua niihin.

Parlamentti teki vuonna 2018 periaatepäätöksen, jonka mukaan mepin alaisuudessa työharjoittelussa olevat työntekijät saavat palkkaa. Se on pidetty tärkeänä askelena kohti syrjivien käytäntöjen lopettamista EU:ssa ja kansainvälisissä instituutioissa. Palkaton harjoittelu ei enää ole sallittu parlamentissa, mutta se on edelleen olemassa muissa EU:n toimielimissä.

Palkaton työharjoittelu kuohuttaa Belgiassa

Uusia tapauksia, joissa työharjoittelijoille ei ole maksettu palkkaa, tulee ilmi jatkuvasti. Politico uutisoi tänään, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea* on havainnut Belgian lainsäädännössä puutteita, jotka mahdollistavat nuorten hyväksikäytön ilmaisena työvoimana.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on eilen 15.2.2022 antanut päätöksen, jossa se pitää Belgian harjoittelupaikkojen valvontaa riittämättömänä ja toteaa, että maa rikkoo Euroopan sosiaalista peruskirjaa oikeudenmukaisesta palkitsemisesta ja syrjimättömyydestä. Komitean päätös on seurausta Euroopan nuorisofoorumin tekemästä valituksesta vuonna 2017.

”Tämän päätöksen pitäisi olla signaali siitä, että palkattomille harjoittelujaksoille on saatava loppu, ei vaan Belgiassa, vaan myös kaikkialla Euroopassa”, kommentoi Euroopan nuorisofoorumin varapuheenjohtaja Frédéric Piccavet Politicolle ja Twitterissä.

Myös Eurobarometrin tulokset työharjoittelusta kertoo karua kieltä. Eurobarometrin mukaan ainoastaan 18 prosenttia belgialaisista nuorista saavat palkkaa työharjoittelussa. Euroopan tasolla tulokset vahvistavat myös sen, että lähes joka kolmas harjoittelujakso on laadultaan huono joko oppimissisällön tai työolojen osalta. Lisäksi suuri osa nuorista joutuu suorittamaan useita harjoittelujaksoja ennen työn saamista.

ETUCin vetoomus

Eurooppalainen kattojärjestö ETUC vetoaa myös meppeihin palkattoman harjoittelun lopettamiseksi kampanjassa #BanUnpaidInternships. ETUC toivoo, että mepit tukevat asiaa täysistunnon äänestyksessä:

”Palkattoman työharjoittelun kielto on yksi kauan odotetuista lupauksista, joka meillä on nyt mahdollisuus lunastaa, erityisesti Euroopan nuorisovuoden myötä”, ETUCin pääsihteeri Luca Visentini ja ETUCin nuorisokomitean puheenjohtaja Tea Jarc viestivät kirjeessään mepeille.

ETUCin mukaan työ on työtä ja siitä on maksettava. ETUC painottaa, että nuoret työntekijät ansaitsevat laadukkaita työpaikkoja ja kunnollisen korvauksen. Sitovien laatukriteerien asettaminen työharjoittelulle olisi oikeudenmukainen tapa varmistaa nuorten yhtäläinen pääsy työmarkkinoille heidän sosioekonomisesta taustastaan riippumatta.

Tiesithän, että voit seurata parlamentin täysistunto myös verkon kautta?

*Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Euroopan neuvostossa toimiva puolueeton tutkintaelin. Komitea tutkii, ovatko Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksyneet maat noudattaneet peruskirjan määräyksiä. Komitea valvoo sopimuksen noudattamista tutkimalla valtioiden vuosittain antamia raportteja, joissa ne kertovat sopimuksen täytäntöönpanosta. Lähde.

Lisäys 17.2.2022: Harjoittelusta on maksettava kohtuullinen palkka
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 580 puolesta, 57 vastaan ​​ja 55 äänesti tyhjää. Päätöslauselmassaan mepit tuomitsevat palkattomat työharjoittelut ja vaativat jäsenmaita tekemään mielenterveydestä kiinteän osan Euroopan sosioekonomista elpymistä. Lopullisessa tekstissä tuomitaan palkattomat harjoittelut ”nuorten työntekijöiden hyväksikäytön ja heidän oikeuksiensa loukkauksena” ja kehotetaan Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan yhteistä oikeudellista kehystä, jolla varmistetaan oikeudenmukainen korvaus harjoittelu- ja oppisopimuskoulutuksesta.