Siirry sisältöön
Palkaton harjoittelu on sosiaalisen syrjäytymisen muoto ja palkattomat harjoittelut on kiellettävä. Tämä on ETUCin ja Euroopan nuorisofoorumin edustajien viesti päivän tapahtumassa Euroopan parlamentin edustalla. Kuva: Marie Sandberg-Chibani.

Palkattomat harjoittelut on kiellettävä

Nuoret kaikkialla Euroopassa tarvitsevat kunnollisia työpaikkoja, jotka tukevat heidän paikkaansa työmarkkinoilla ja heidän tulevaisuutensa urasuunnitelmia. Mutta kuinka nuoret voivat saada kokemusta jos heidän odotetaan työskentelevän ilmaiseksi? Maksamalla reilua palkkaa nuorille työntekijöille, kaikki voittavat.

Palkattomat harjoittelut vaikuttavat nuorten taloudelliseen turvallisuuteen, uranäkymiin ja mielenterveyteen. Ne myös lisäävät eriarvoisuutta yhteiskunnassamme.

Tänään Euroopan nuorisofoorumi kehottaa yhdessä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUCin kanssa kaikkia kansallisia ja eurooppalaisia ​​päättäjiä ryhtymään toimiin nuorten työntekijöiden suojelemiseksi. Sinäkin voit osallistua allekirjoittamalla vetoomuksen palkattomien harjoittelupaikkojen kieltämiseksi.

Euroopan nuorisofoorumi vaatii Euroopan unionia esittämään EU-direktiivin, jossa määritellään harjoittelijoiden olevan tasavertaisia muiden työntekijöiden kanssa. Harjoittelijat ansaitsevat toimeentulon ja sosiaaliturvan.

Euroopan komission nykyiset yhteiset työharjoitteluohjeet (”The Quality Framework on Traineeships”) tarjoavat jäsenmaiden hallituksille suosituksia siitä, miten harjoittelupaikkoja pitäisi järjestää. Suositukset eivät kuitenkaan takaa harjoittelijoille sosiaalisia oikeuksia, kuten eläkkeiden kertymistä tai työttömyysturvan pariin pääsyä.

Euroopan nuorisofoorumi pitää tärkeänä, että nuoria suojellaan ja että heillä olisi yhtäläiset työharjoittelumahdollisuudet. Palkattomien harjoittelupaikkojen kieltäminen on ratkaiseva askel kaikkien työntekijöiden suojan ja elämänlaadun parantamiseksi.

Belgiassa eniten palkattomia harjoittelupaikkoja

Vuoden 2015 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan Belgiassa on eniten palkattomia harjoittelupaikkoja EU:ssa, ja vain joka viides (18 prosenttia) saa palkkaa työstä. Belgia ei kuitenkaan ole ainoa Euroopan maa, jolla on tämä sama ongelma. Väärinkäyttöä esiintyy myös EU-asioihin erikoistuneissa toimistoissa.

Vuonna 2017 Euroopan nuorisofoorumi päätti ryhtyä oikeustoimiin parantaakseen ongelmaa ja foorumi teki kollektiivisen valituksen Belgian hallitusta vastaan ​​ja vei asian Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Euroopan nuorisofoorumi halusi haastaa ja viime kädessä muuttaa Belgian lainsäädäntöä ja pyrkiä oikeudelliseen päätökseen, joka loisi ennakkotapauksen kaikkialle Euroopassa ja sen ulkopuolella. Nuorisofoorumin tavoitteena oli tehdä epäreilusta ja syrjivästä käytännöstä laiton. Euroopan sosiaalioikeuksien komitea totesi päätöksessään neljä vuotta myöhemmin, että Belgian nykyiset työtarkastusjärjestelmät eivät tarjoa riittävästi suojaa haavoittuville ja heikossa asemassa oleville nuorille harjoittelijoille.

Komitea myös puolsi valituksen väitettä, jonka mukaan palkattomat harjoittelupaikat juurruttavat eriarvoisuutta, koska kaikilla nuorilla ei ole samat edellytykset palkattomiin harjoitteluihin.

Euroopan nuorisofoorumi toivoo, että tällä päätöksellä vaikutetaan harjoittelijoiden työoloihin Belgiassa, mutta myös kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Onko sinulla varaa tehdä töitä ilmaiseksi? Jos ei, allekirjoita vetoomus!