Siirry sisältöön

Palkkauksen läpinäkyvyys poistaa sukupuolten välisen palkkakuilun

Palkan läpinäkyvyys voi olla ratkaisevassa roolissa siinä, että sukupuolten välisiin palkkaeroihin puuttumisessa saavutetaan merkittävää edistystä. Moni Euroopan parlamentin suomalaisedustajista on antanut tukensa meneillään olevalle palkkatasa-arvokampanjalle.

Kun palkan läpinäkyvyyttä koskeva direktiiviehdotus etenee Euroopan parlamentissa, Suomen ammattiyhdistysliike haluaa varmistaa, että direktiivillä tulee olemaan käänteentekevä merkitys naispuolisille työntekijöille.

Euroopan parlamentin jäsenillä on valta poistaa vielä jäljellä olevia esteitä naisten tieltä kohti tasa-arvoista palkkausta, entistä korkeampien esteiden rakentamisen sijaan.

ETUC on vedonnut Euroopan parlamentin jäseniin parantaakseen työntekijöiden oikeutta saada käyttää ammattiliittoaan edustajanaan ja siten neuvotella kollektiivisesti tasa-arvoisemman palkkauksen puolesta.

Suomalaisista mepeistä sitoumuksen ovat allekirjoittaneet Sirpa Pietikäinen (EPP), palkkauksen läpinäkyvyysdirektiivin varjovalmistelija naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa (FEMM), Alviina Alametsä (Vihreät /EVA) sekä Eero Heinäluoma (S&D).

Uusimmat allekirjoittajat ovat Miapetra Kumpula-Natri (S&D) sekä Silvia Modig (Vasemmistoryhmä/GUE/NGL).

Miapetra Kumpula-Natri
Silvia Modig

Tämä palkan läpinäkyvyyttä koskeva direktiiviehdotus on todellinen mahdollisuus edistää merkittävästi naisten taistelua tasa-arvoisen palkkauksen puolesta sekä lopettaa pääasiallisesti naisten tekemien töiden aliarvostus. Työntekijöiden tulisi myös voida keskustella avoimesti palkoistaan ja siten palkkasalaisuutta koskevat määräykset tulisi kieltää.

Ammattiliitoille tulisi taata mahdollisuus neuvotella palkkasyrjinnän ja naisvaltaisten työtehtävien aliarvostuksen lopettamiseksi.

Palkan läpinäkyvyysdirektiivi on hyvä mahdollisuus ottaa oppia koronapandemiasta ja voimaannuttaa naispuolisia työntekijöitä mukaan lukien heidän ammattiliittojaan. Taistelu tasa-arvoisen palkkauksen puolesta vaatii ponnistelua, eikä sitä voi saavuttaa yksin.

Jos olet Euroopan parlamentin jäsen, allekirjoita sitoumus!

Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on yksi tekijä, jonka vuoksi EU-maissa naiset ansaitsevat keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkan läpinäkyvyys tarkoittaa, että jokainen työntekijä tietää paljonko he ja heidän työtoverinsa, esimiehensä ja toimitusjohtajansa ansaitsevat. Se tarkoittaa myös, että sukupuoleen perustuvat asenteet ja syrjintä, vaikka olisivat tiedostamattomiakin, tulevat poistumaan, kun kaikki näkevät niiden vaikutuksen lukuina kirkkaassa päivänvalossa. Lue lisää täältä.