Siirry sisältöön
Sekä lyijy ja sen epäorgaanisten yhdisteiden, että di-isosyanaatit ovat avainasemassa vihreässä siirtymässä, mutta lisäksi vaarallisia terveydelle, joten niitä on säänneltävä tiukasti. Kuva: iStock.

Parlamentti hyväksyi uudet raja-arvot lyijyn ja di-isosyanaattien altistumiselle

Parlamentti hyväksyi tänään uudet raja-arvot lyijyn altistumiselle ensimmäistä kertaa neljänkymmeneen vuoteen ja di-isosyanaateille ensimmäistä kertaa. Uudet raja-arvot antavat paremman suojan niille työntekijöille, jotka työskentelevät muun muassa vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Europarlamentaarikko Nikolaj Villumsen (The Left, Tanska), joka oli parlamentin esittelijä, kommentoi päivän saavutusta parlamentin lehdistötiedotteessa näin:

”Ei tapahdu ihan joka päivä, että voimme tarjota paremman työympäristön yli neljälle miljoonalle työntekijälle. Direktiivin avulla voimme varmistaa paremmin, että vihreä siirtymä on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Tämä on edistysaskel työntekijöiden suojelussa”, hän totesi.

EU:ssa altistuu vuosittain noin 50 000–150 000 työntekijää lyijylle ja 4,2 miljoonaa työntekijää di-isosyanaateille. Uusi direktiivi, joka on jo sovittu jäsenvaltioiden kanssa ja joka hyväksyttiin tänään äänin 589 puolesta, 10 vastaan ja 40 tyhjää, suojaa työntekijöiden terveyttä tehokkaammin alentamalla kyseisten aineiden altistumisen rajoja.

Molempia aineita käytetään laajalti rakennusten uudistamiseen ja paristojen, tuuliturbiinien ja sähköautojen valmistukseen. Rajoittamalla altistumista näille kemikaaleille EU suojaa niitä, jotka työskentelevät vihreän siirtymän parissa.

Uudet raja-arvot

Lyijyn raja-arvoja säännellään ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Direktiivi alentaa lyijyn raja-arvoa seuraavasti: työperäisen altistuksen raja tulee olemaan 0,03 milligrammaan/kuutiometri ja biologisen altistuksen raja 0,15 milligrammaan/kuutiometri (0,15 mg/m3).

Euroopan komission on direktiivin mukaisesti päivitettävä raja-arvoja viiden vuoden kuluessa suojellakseen erityisesti lisääntymisiässä olevia naisia ja ottaen huomioon uuden tieteellisen tutkimuksen alalla.

Yli miljoona ihmistä altistuu työssään lyijypölylle ja -höyryille, millä voi olla vakavia seurauksia lisääntymisterveydelle ja ne voivat myös lisätä syöpäriskiä. Myönteistä on, että direktiivissä huomioidaan myös menneen altistumisen vaarat.

Monet työntekijät ovat altistuneet lyijylle useiden vuosien ajan ja heillä verenkierron lyijypitoisuudet ovat selvästi uusia raja-arvoja korkeampia. Näiden työntekijöiden terveyden suojelemiseksi otetaan käyttöön säännöllisiä lääkärintarkistuksia, jotta voidaan selvittää, voivatko he jatkaa työssään, jossa altistutaan lyijylle.

Di-isosyanaattien raja-arvoja säännellään nyt ensimmäistä kertaa EU:ssa. Di-isosyanaatit ovat yleisimpiä ammattiastman syitä ja voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Di-isosyanaattien työperäiseksi kokonaisraja-arvoksi asetetaan 6 µg NCO/m3 (enimmäispitoisuus, jolle työntekijä voi altistua kahdeksan tunnin työpäivän aikana) ja 12 µg NCO/m3 lyhytaikaiselle altistukselle (eli keskimääräinen altistus 15 minuutin aikana). Euroopan komissio tarkistaa nämä rajat vuoteen 2029 mennessä.

Neuvosto tulee vielä hyväksyä direktiivi lopullisesti.