Siirry sisältöön
Komission puheenjotaja Ursula von der Leyen Lissabonissa kulttuurikeskus Belémissä 15. tammikuuta 2021.
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Lissabonissa 15. tammikuuta 2021. Kuva: Euroopan unioni 2021

Portugalin puheenjohtajuuskaudella sosiaalinen ulottuvuus vahvasti esillä

Kevätkauden asialistalla on useita työ- ja sosiaalipolitiikan lainsäädäntöhankkeita.

Portugali on asettanut EU:n sosiaalisen ulottuvuuden puheenjohtajuuskaudellaan keskeiseen asemaan, ja se on myös ilmoittanut haluavansa vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta jäsenmaiden talouspolitiikkojen seurannassa.  

Vuonna 2017 jäsenmaiden, komission ja Euroopan parlamentin yhteisesti hyväksymien, eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien periaatteiden eli sosiaalisten oikeuksien pilarin on määrä saada vauhtia kuluvana keväänä. Helmikuussa komissiolta odotetaan sen lupaamaa toimeenpano-ohjelmaa pilarin toteuttamiseksi. 

Sosiaalisten oikeuksien konkretisoiminen jatkuu kevään suurtapahtumassa, Porton sosiaaliasioiden huippukokouksessa 7.–8. toukokuuta. Kokouksen tärkeimmät tavoitteet ovat EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen ja sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosuunnitelma.  

Merkittäväksi työ- ja sosiaalipolitiikan teemaksi Portugali on nostanut tulevaisuuden työelämän, Future of Work, jota käsitellään kevään mittaan eri kokoonpanoissa. 
Lisäksi kauden tärkeitä lainsäädäntöhankkeita ovat alustataloudessa työskentelevien aseman parantaminen ja vähimmäispalkkadirektiivi, jonka Portugali aikoo asettaa etusijalle. 

Myös säännöt sosiaaliturvan yhteensovittamisesta EU:ssa ovat Portugalin työpöydällä, sillä vuodesta 2016 asti työstettävänä olleeseen hankkeeseen ei ole saatu edelleenkään ratkaisua. Portugali jatkaa kolmikantaneuvotteluja jäsenmaiden, parlamentin ja komission välillä. 

Nykyisen komission ensimmäisen syöpädirektiivipäivityksen työstäminen jatkuu Portugalin kaudella. Syöpädirektiiviin on lisätty viime vuosina uusia, sitovia raja-arvoja tai tiukennettu olemassa olevia raja-arvoja työpaikoilla tapahtuvalle altistumiselle syöpävaarallisille aineille. Viimeisin ehdotus koskee akryylinitriilin, karsinogeenisten nikkeliyhdisteiden ja bentseenin raja-arvoja.