Siirry sisältöön

Raportti: Suomessa vähiten alustataloudessa työskenteleviä verrattuna useisiin muihin EU-maihin

Tuoreen komission tutkimusraportin mukaan alustatalouden osuus EU-alueella tehtävästä työstä on vielä melko pieni. Merkittävä osa alustataloudessa työskentelevistä pitää itseään työntekijöinä.

Alustatyön ykkösmaita ovat Iso-Britannia, Alankomaat ja Saksa. Tutkimuksessa oli mukana 32 000 ihmistä 14 EU-jäsenmaasta. 

Alustatyön tekeminen on tutkituista maista kaikkein vähäisintä Suomessa. 

Alustatyötä ainakin kerran kokeilleiden osuus kaikkien tutkittujen maiden aikuisväestöstä on melko suuri, 10 prosenttia. Mutta kun tarkastellaan, kuinka moni saa alustatyöstä tuloja säännöllisesti, luvut ovat selvästi pienempiä. 

Keskimäärin 2 prosentille aikuisväestöstä alustatyö on pääasiallinen tulonlähde eli kattaa yli puolet kuukausituloista. Tällaisia työtätekeviä on eniten Iso-Britanniassa, yli 4 % aikuisväestöstä. 

Suomi on joukon viimeisenä, sillä meillä vain 0.6 %:lle aikuisista alustatyö on pääasiallinen tulonlähde. Myös tutkimuksessa mukana olleessa toisessa Pohjoismaassa Ruotsissa luku on alhainen. Raportissa ei mainita, että huomattava alustatalouden toimija, kyytipalvelu UberPOP, on ollut kielletty sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Tällä hetkellä EU-tasolla on käynnissä kaksi alustatyöntekijöihinkin liittyvää hanketta. Työolodirektiivin uudistus on hyvässä vauhdissa, ja lisäksi komissio on suositellut jäsenmaita laajentamaan sosiaaliturvaa kattamaan paremmin epätyypillistä työtä tekevät ja itsensätyöllistäjät. 

Näissä hankkeissa keskeinen kysymys on, ketä pidetään työntekijänä. Suomen palkansaajajärjestöt pitävät tärkeänä, että ne alustatalouden työntekijät, jotka ovat nimellisesti itsensätyöllistäjiä mutta tosiasiallisesti työntekijän asemassa, pääsevät työntekijöille kuuluvien oikeuksien piiriin. 

Komission raportissa alustatyötä päätyönään tekevistä n. 38 % piti itseään työntekijänä ja n. 14 % kokonaan itsensätyöllistäjänä. Kyseessä on raportin mukaan vastanneiden oma arvio, jolle ei välttämättä ole tosiasiallisia perusteita. 

Suuri osa, lähes 40 % alustatyötä päätyönään tekevistä piti itseään sekä työntekijänä että itsensätyöllistäjänä. 

Näillä henkilöillä on raportin arvion mukaan todennäköisesti jokin työpaikka alustatalouden ulkopuolella, ja alustatyö on heille toimintaa tavallisen työn ohella – vaikkakin tuloissa mitattuna merkittävää. 

Tyypillinen eurooppalainen alustatyötä tekevä on nuori, koulutettu mies. Jopa kolmasosalla alustatyötä tekevistä työtehtävät eivät kuitenkaan vastaa koulutustasoa. 

JRC Science for Policy Report, Platfor Workers in Europe