Siirry sisältöön

SAK:n, STTK:n ja YTN:n tukema esitys eurooppalaisen työelämän parantamiseksi läpi parlamentissa

Euroopan parlamentti antoi kuluvalla viikolla näkemyksensä sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä työelämän kehittämisestä. Portugalilaismeppi Maria João Rodriguesin oma-aloitemietintö Euroopan sosiaalisista oikeuksista hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa 19. tammikuuta.

Mietinnössä vaaditaan muun muassa nykyisten työelämän ja sosiaalisten normien päivittämistä siten, että lainsäädäntö ulottuisi koskemaan myös digitalisaation ja alustatalouden myötä syntyneitä, uusia työn muotoja. Myös oikeus neuvotella työehtosopimuksia pitäisi taata kaikille.

SAK, STTK ja YTN tukivat mietintöä, koska niiden mielestä Euroopassa tarvitaan toimia työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi. Etenkin digitaalisilla markkinoilla työ siirtyy herkästi sinne missä sääntely ja työehdot ovat heikoimmat. Siksi tarvitaan eurooppalaista minimisääntelyä.

Komissio aikoo kertoa Euroopan sosiaalista ulottuvuutta ja työelämää koskevista aloitteistaan maaliskuussa 2017. Se on nimennyt suunnitelmansa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi, ja nyt hyväksytty parlamentin mietintö on panostus näihin suunnitelmiin.

Samaan aikaan komission odotetaan kertovan myös aikeistaan talous- ja rahaliitto EMU:n ja koko EU:n kehittämiseksi.

Rodriguesin oma-aloitemietintö Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista suomeksi EP:n sivuilla

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari komission sivuilla