Siirry sisältöön

Saksan puheenjohtajakausi lähestyy

Kroatia hoiti EU:n neuvoston puheenjohtajakautta koronakevään. Seuraavaksi ohjakset ottaa Saksa heinäkuun alussa. Millaiselta Saksan puheenjohtajakausi mahtaa näyttää?

Suurimmat prioriteetit Saksan kaudella ovat koronapandemiaan vastaaminen, elpyminen ja jälleenrakennus. Komission esitys elpymisrahastosta osana monivuotista budjettikehystä on nyt pöydällä ja sitä aletaan kunnolla käsitellä Saksan pj-kaudella. Saksa oli Ranskan kanssa aloitteellinen omalla esityksellään ennen komission esitystä. Puheenjohtajakaudellaan Saksa pyrkii varmasti kaikin tavoin saamaan lopullisen ratkaisun aikaiseksi. Monivuotinen nykyinen budjettikausi lähenee tuota pikaa loppuaan ja uuden talouskehikon pitäisi tulla voimaan 1. tammikuuta 2021. Asialla on siis kiire.

Millaisia työelämän asioita komissio on aikatauluttanut tähän vuoteen ja missä vaiheessa ne ovat Saksan kaudella? Eurooppalainen vähimmäispalkka on noussut esille juuri Saksan pj-kauden alla, kun komissio aloitti siitä toisen vaiheen konsultaation kesäkuun alussa. Vastaukset saadaan EU-tason työmarkkinajärjestöiltä mukaan lukien Euroopan ammatilliselta yhteisjärjestö ETUC:ilta syksyyn mennessä. Komission lainsäädäntöaloitetta valmistellaan siltä pohjalta. Aloitetta saatetaan alkaa käsitellä jo Saksan kauden lopulla.

Saksan pj-kauden ohjelma sisältää todennäköisesti aloitteen vähimmäistoimeentulosta (minimum income). Saksan koalitiohallituksen mukaan EU:ssa pitäisi saavuttaa yhteinen käsitys vähimmäistoimeentulon sisällöstä EU-maissa. Komissiolla on aloitevalta EU:ssa eli katsotaan miten komissio reagoi Saksan esitykseen. Komission jäsen Nicolas Schmit ei ole suoralta käsin tyrmännyt ajatusta vaan nähnyt asian osana köyhyyden vähentämistä.

Palkkojen läpinäkyvyyttä koskeva lainsäädäntöaloite on tulossa komissiolta loppuvuodesta. On epäselvää, ehditäänkö sitä alkaa käsitellä vielä Saksan pj. kaudella.

Miten Saksa aikoo painottaa kestävää kehitystä? Komissio julkaisi Green Deal -esityksensä Suomen puheenjohtajuuskaudella joulukuussa 2019 ja sitä täydentävät oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia ja rahastoa koskevat esityksensä tammikuussa 2020. Komissio esitti oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kasvattamista elpymisrahaston osana. Saksan kaudella tullaan hyväksymään Euroopan talouden ohjausjaksoon liittyvät maakohtaiset suositukset. Euroopan komissio sisällytti maakohtaisia suosituksia koskeviin esityksiinsä investoinnit kestävään kehitykseen. Samoin elpymisrahaston sisälle on sisäänrakennettuna investointien suuntaaminen mahdollisimman kestäviin kohteisiin.

Saksa on kiinnostunut kytkemään oikeusvaltion periaatteiden noudattamisen selkeämmin EU-rahastoista annettavaan tukeen. Komissiolta on odotettavissa syksyllä raportti siitä, mikä on oikeusvaltion tilanne EU:ssa. Tämän ja ajallisen yhteyden budjettikehyksestä ja elpymisrahastosta päättämiseen tulisi nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi keskeiseksi kriteeriksi, kun rahoja jaetaan.

Saksan kaudelle ajoittuu myös mm. EU:n teollisuusstrategiasta keskusteleminen, digitaalisten palvelujen lainsäädäntöesitys, Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelu puhumattakaan EU:n ja Iso-Britannian tulevasta kumppanuussopimuksesta päättäminen. Kaikkiin näihin otetaan kantaa myös ETUC:issa ja myös sen jäsenjärjestöissä SAK:ssa ja STTK:ssa. Jää nähtäväksi, kuinka paljon korona lopulta vaikuttaa Saksan puheenjohtajuuskauteen ja pakottaa siirtämään asioita Portugalin kauden puolelle alkuvuoteen 2021.