Siirry sisältöön
Euroopan kartta
Kuva: Euroopan komissio

Saksan syksy käynnistynyt myös työ- ja sosiaalipolitiikan hankkeissa

Saksa luotsaa EU-jäsenmaita vuoden loppuun saakka. Palkansaajien kannalta kiinnostavia hankkeita on vireillä useita.

Jäsenmaita edustavan neuvoston puheenjohtajana Saksalla on mahdollisuus muovata syksyn asialistaa merkittävästi. Työ- ja sosiaalipolitiikan saralla ehtii tapahtua vielä ennen vuoden loppua. 

Eurooppalaisesta vähimmäispalkasta (minimum wage) komissio on luvannut julkaista ehdotuksensa lokakuun lopussa. Saksa ehtii käynnistää aiheest jäsenmaiden väliset keskustelut. 

Syksyn mittaan Saksa aikoo tuoda agendalle myös sosiaalietuuksiin liittyvän vähimmäistoimeentulon (minimum income), josta se tavoittelee neuvoston päätelmiä eli jäsenmaiden yhteistä kannanottoa.  

Myös kausityöntekijöiden aseman parantamisesta sekä yritysvastuusta Saksa pyrkii saamaan aikaan neuvoston päätelmät. Yritysvastuusta komissio on lupaillut lakialoitetta vuonna 2021.  
 
Alustataloutta Saksa on ilmoittanut pitävänsä yhtenä puheenjohtajuuskautensa tärkeimmistä aihealueista ja haluaa ministerikeskustelujen lisäksi edistää asiaa erilaisten keskustelutilaisuuksien muodossa. Komissio on kaavaillut tuovansa ensi vuonna julki aloitteen, jonka tarkoitus on parantaa alustatalouden työntekijöiden asemaa.  

Komission lupaama palkkatasa-arvoa koskeva aloite osuu Saksan kauteen. Aloitteen tavoitteena on kohentaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa lisäämällä avoimuutta palkoissa. Aloite on odotettavissa marraskuussa. 

Saksa on syksyn kuluessa nostanut esiin myös yhden pysähdyksissä olleen hankkeen, asetuksen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (883/2004), jossa ei ole edistytty enää joulukuun 2019 jälkeen. 

Puheenjohtajamaa on kuitenkin avannut joitakin ongelmakohtia uudestaan käsiteltäväksi. Euroopan parlamentin puolella päävastuu hankkeesta on tällä vaalikaudella demariryhmän saksalaisella Gabriele Bischoffilla