Siirry sisältöön
Uusi vaalikausi häämöttää jo EU-vaalien jälkeen. Silloin lainsäädäntötyö lähtee taas käyntiin, ja parlamentti pitää ensimmäisen täysistuntonsa jo 16.–19.7. Uudella parlamentilla on myös tärkeä rooli komission puheenjohtajan ja komission jäsenten valinnassa.

Sillä on väliä, ketä äänestät EU-vaaleissa

Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa ovat lähtölaukaus uudelle vaalikaudelle 2024–2029. EU:lla on edessä isot haasteet, mukaan lukien turvallisuuden turvaaminen ja sisämarkkinoiden kehittäminen, mutta myös mahdollinen EU:n laajentuminen. Kun katsoo tämän vaalikauden saavutuksia, voidaan todeta, että työelämän asioita on ollut esillä paljon ja sosiaalisen Euroopan aloitteet ovat edenneet hyvin. Tämä kehityssuunta pitää jatkua myös seuraavalla vaalikaudella. Sinä voit vaikuttaa siihen äänestämällä!

Tällä vaalikaudella EU-tasolla on laadittu, aloitteesta valmiiseen direktiiviin tai asetukseen, noin 300 uutta lainsäädäntöhanketta. Moni uusi säädös on tuonut parannusta eurooppalaiseen työelämään, ja kunhan lait implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöön, vaikutusten arviointi ja raportointi ovat keskiössä. Lainsäädäntötyö vaatii pitkäjänteisyyttä, koska se vie oman aikansa. Tavanomaiseen lainsäädäntöprosessiin EU:ssa saattaa mennä pari vuotta, ja sen jälkeen vielä pari vuotta, kun laki saatetaan osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä (direktiivien osalta).

Neljä direktiiviä, jotka lasketaan tämän kauden keskeisimpiin direktiiveihin ovat mm. vähimmäispalkkadirektiivi (parlamentin äänestyksessä 14.9.2022), palkka-avoimuusdirektiivi (parlamentin äänestyksessä 30.3.2023), direktiivi alustatyöntekijöiden aseman parantamisesta (parlamentin äänestyksessä 24.4.2024) sekä eurooppalainen yritysvastuulaki (CSDDD, parlamentin äänestyksessä 24.4.2024). Täältä näet kyseisten direktiivien äänestystulokset puolueryhmittäin parlamentin täysistunnoissa. Nähtävissä on selvä jako vasemmiston ja laitaoikeiston äänestyskäytöksessä palkansaajille tärkeissä kysymyksissä. Samalla tämä antaa osviittaa siitä, miten työelämän asioista on kannettu vastuuta EU-tasolla. 

Muita keskeisiä saavutuksia löytyy myös työsuojelussa ja työturvallisuudessa. Muun muassa asbestidirektiivin ja vaarallisten aineiden – lyijyn ja di-isosyaniittien – raja-arvojen tiukentaminen kuuluvat näihin toimiin. Voit lukea lisää näistä ja muista työelämään liittyvistä parannuksista FinUnionsin blogisarjassa, jossa esitellään EU:n keskeiset työelämähankkeet ja vaalikauden saavutukset.

Kun uusi säädös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, työ ei lopu tähän, vaan direktiivi täytyy saattaa tehokkaasti käyttöön jäsenmaissa. Eurooppalainen ay-liike valvoo tätä osuutta jäsenmaissa kansallisen ay-liikkeen avulla. Työelämän ollessa murroksessa, EU-säädökset turvaavat, että työelämä on jatkossakin mahdollisimman kestävää, inhimillistä ja turvallista, näin myös Suomessa.

Seuraavalle vaalikaudelle, 2024–2029, FinUnions on laatinut vaalitavoitteita, jotka huomioivat tätä kehityskulkua. Voit myös ladata koosteen tavoitteista pdf-muodossa.

Tutustu myös tämän vaalikauden keskeisempiin EU-kysymyksiin tukiaineistomme avulla, jotka löytyvät vaalisivustolla. Löydät infopaketteja liittyen etätyö- ja nelipäiväisen työviikon käytäntöihin, EU:n nuoriin ja köyhyysteemaan, mutta myös oikeudenmukaiseen siirtymään ja EU:n tekoälyasetukseen, joka on laadultaan ensimmäinen koko maailmassa.

Yli 370 miljoonalla ihmisellä 27 jäsenmaassa on oikeus äänestää EU-vaaleissa – Käytä sinäkin ääntäsi!

EU-vaalit antavat jokaiselle EU-kansalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, ketkä edustavat meitä ns. tavallisia kansalaisia Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta. Europarlamentaarikoilla on iso vastuu, mutta myös korkean tason vaikutusvaltaa. Parlamentilla on tärkeä rooli myös uuden komission puheenjohtajan sekä komission jäsenten valinnassa, joten siksi on tärkeä, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan kesän vaaleissa.

Käytä ääntäsi tai joku käyttää sen puolestasi. Tämä on Euroopan parlamentin viesti EU-vaalien alla. Se on myös tärkeä muistutus siitä, että mikäli et ole mukana antamassa ääntäsi, muut tekevät valinnan puolestasi. Eli lähiviikkojen aikana kannattaa tutustua puolueiden vaaliohjelmiin ja ehdokkaisiin. Ovatko he palkansaajien puolella? Euroopan parlamentissa mepit toimivat poliittisessa ryhmässä ja niissä on suuria eroja. Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä. Yhteensä meppejä on 720 seuraavalla vaalikaudella.

Ennakkoäänestys alkaa jo ensi viikolla. Ennakkoäänestys Suomessa järjestetään 29. toukokuuta – 4. kesäkuuta. Ulkomailla ennakkoäänestysajanjakso on 29.5.–1.6.2024. Varsinainen vaalipäivä Suomessa on 9. kesäkuuta. Lue lisää äänestämisestä (äänestämisikärajasta ja -oikeudesta) EU-vaaleissa täältä.