Siirry sisältöön
Matkustajia kävelemässä lentokentän terminaalissa
Kuva: iStock.com / izusek

Sopu liikkuvien eurooppalaisten sosiaaliturvan säännöistä lykkääntyi jälleen

Jäsenmaat ja Euroopan parlamentti eivät ole päässeet yksimielisyyteen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevista säännöistä. Työ jatkuu Portugalin puheenjohtajuuskaudella 2021.

Maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen uudistus on ollut työstettävänä EU-lainsäätäjillä jo edelliseltä vaalikaudelta, joulukuusta 2016, lähtien.

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää erityisesti liikkuvia työntekijöistä koskevia sääntöjä ja luoda tiiviimpi yhteys sosiaaliturvan maksamispaikan ja etuuksien nostamispaikan välille.

Jäsenmaat ja Euroopan parlamentti pääsivät uudistuksesta jo kertaalleen alustavaan sopimukseen maaliskuussa 2019, mutta vastoin ennakko-odotuksia silloinen sopimus kuitenkin kaatui neuvostossa. Tämän jälkeen uutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt.

Neuvoston puheenjohtajamaa Saksan johdolla lainsäätäjät palasivat kuluvana syksynä  neuvottelemaan uudistuspaketin tietyistä kohdista eli yhdessä maassa työskentelevien mutta toisessa maassa asuvien työttömyysturvasta, ennakkoilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä lähetetään toiseen maahan sekä niin sanottujen pöytälaatikkoyritysten toimipaikan määrittelemisestä.

Samoilla kysymyksillä jatketaan Portugalin johdolla keväällä 2021. Vuoden 2019 saavutetun sopimuksen muita kohtia ei ole avattu käsiteltäviksi uudelleen.

Sosiaaliturvan yhteensovittamisessa on kyse maasta toiseen siirtyvien henkilöiden oikeuksista sosiaaliturvaan. EU-tason sääntöjen avulla tarkastellaan sitä, kuka kuuluu minkäkin maan sosiaaliturvaetuuden piiriin ja milloin.

Säännöillä ei puututa siihen, kuka jäsenmaan säännösten mukaan vakuutetaan tai mitä etuuksia kenellekin myönnetään – tämä kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan.