Siirry sisältöön
Kuva Euroopan parlamentista

Sosiaalinen huippukokous

EU-puheenjohtajamaa Portugali järjestää sosiaalisen huippukokouksen perjantaina 7.5.2021 Portossa, Portugalissa. Sosiaalisen huippukokouksen tavoitteena on keskustella työllisyyden parantamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vähentämisestä Euroopan unionissa.

Sosiaalisen huippukokouksen on tarkoitus hyväksyä yhteinen julistus. Julistuksessa osapuolten odotetaan painottavan yhteistä tahtoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanemiseksi. Pilari hyväksyttiin Göteborgin sosiaalisessa huippukokouksessa vuonna 2017 ja se sisältää yhteensä 20 periaatetta. Ne koskevat yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille; oikeudenmukaisia työoloja sekä sosiaalista suojelua ja osallisuutta. Osa pilarin periaatteista on jo johtanut Euroopan komission antamiin lainsäädäntöehdotuksiin. Euroopan komissio antoi lokakuussa 2020 direktiiviehdotuksensa eurooppalaisiksi riittäviksi vähimmäispalkoiksi ja maaliskuun alussa 2021 direktiiviehdotuksensa palkkatasa-arvon edistämiseksi palkkojen läpinäkyvyyttä parantamalla.

Euroopan komissio julkisti pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelmansa maaliskuussa. Komissio korosti pilarin täytäntöönpanoa osana EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nosti esille pandemiasta selviytymisen kohdalla Euroopan sosiaalisen puolen.

Komission toimintasuunnitelmassa määritetään kolme päätavoitetta, jotka kaikkialla Euroopassa pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä: 1) työllisyysaste vähintään 78 % Euroopan unionissa; 2) vähintään 60 % aikuisista saisi osallistua taitojensa kehittämiseksi kurssille joka vuosi; 3) sosiaalisen syrjäytymisen tai köyhyyden vaarassa olevien lukumäärän pieneneminen vähintään 15 miljoonalla ihmisellä, joista viisi miljoonaa on lapsia.

Kokoukseen osallistuu Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC ja muut Euroopan laajuiset työmarkkinajärjestöt, EU-jäsenmaita, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäseniä.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC järjestää sosiaalisen huippukokouksen aattona ammattiyhdistysliikkeen oman kokouksen Portossa.

Epävirallisen Eurooppaneuvoston kokoukselle, joka pidetään lauantaina 8.5.2021, esitellään sosiaalisen huippukokouksen tulokset. Eurooppaneuvoston odotetaan tukevan Euroopan työmarkkinajärjestöjen ja komission ja parlamentin kanssa sosiaalisesti kestävämmän Euroopan unionin rakentamista.

Sosiaalisen huippukokouksen nettisivu englanniksi