Siirry sisältöön

Sosiaaliturvatietoja aletaan siirtää EU-maiden välillä sähköisesti 2019

Uuden sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän käyttöönotto EU:ssa on alkanut.

Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa liittyä EESSI-järjestelmään (Electronic Exchange of Social Security Information). Sen odotetaan olevan täydessä toiminnassa heinäkuusta 2019 lähtien.

Sähköistä tietojenvaihtoa on tarkoitus käyttää, kun sosiaaliturva-asia liittyy useampaan maahan.

Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilö lähtee töihin toiseen EU-maahan tai kun hän jää eläkkeelle ja tarvitsee eläketiedot aikoinaan tehdystä työstä jostakin toisesta jäsenvaltiosta.

Järjestelmän odotetaan nopeuttavan ja tehostavan EU-maiden sosiaaliturvaviranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Nykyisin käytössä ei ole mitään EU:n laajuista järjestelmää, ja viranomaistietoja vaihdetaan pääsääntöisesti paperisilla lomakkeilla.

EESSI:n myötä tietojen oikeellisuuden varmistaminen todennäköisesti helpottuu ja hakemusten käsittely nopeutuu. Myös monikielisten, vakiomuotoisten asiakirjojen pitäisi edistää tiedonkulkua.

EU-maiden lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein liittyvät järjestelmään.