Siirry sisältöön

Suomen oma järjestelmä kolmansista maista tulevien erityisosaajien maahantuloluvissa säilytettävä

Komissio on uudistamassa ns. sinisen kortin järjestelmää (blue card), jolla korkeasti koulutettu henkilö on tietyin ehdoin voinut tulla työskentelemään unionin ulkopuolelta EU-maahan.

Tarkoitus on, että direktiiviuudistuksen myötä blue card korvaisi jäsenmaiden omat järjestelmät kokonaan. Jatkossa korkeasti koulutetun tai vastaavat taidot omaavan pääsy töihin EU-maahan tapahtuisi ainoastaan blue cardilla.  

Suomen ay-liikkeen mielestä kansalliset järjestelmät tulisi kuitenkin edelleen säilyttää sinisen kortin rinnalla. 

Suomen malli on ollut toimiva, ja erityisosaajadirektiivin sinänsä hyviä tavoitteita on voitu toteuttaa kansallisin menettelyin.

Direktiivin uudistaminen on kuitenkin tarpeen, sillä järjestelmä ei ole nykyisellään saavuttanut erityistä suosiota. Suomessakin on erityisosaajien maahantulossa käytetty yksinkertaisempaa kansallista järjestelmää. 

Suomen ay-liike kannattaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä. Työsuhteen ehtojen noudattaminen työskentelymaassa on kuitenkin varmistettava. 

Lisäksi asiantuntijoille ja kasvuyrittäjille on tällä hetkellä Suomessa tekeillä oma kansallinen lupajärjestelmä, joka osaltaan vastaa erityisosaajien maahantulon tarpeisiin. 

Myös maahanmuutto- ja työmarkkinatilanteiden erilaisuus eri EU-maissa vaatii kansallisten järjestelmien säilyttämistä edelleen.