Siirry sisältöön

Suomen otettava paikka EU:n ytimissä

Työmarkkinajärjestöjen johtajat, ml. SAK:n Jarkko Eloranta ja STTK:n Antti Palola, kannustavat Suomen hallitusta pyrkimään EU:n ytimiin. Järjestöjen johto luovutti EU:n kehitystä koskevan julkilausuman komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle kuluvalla viikolla. 

EU täyttää lauantaina 25. maaliskuuta 60 vuotta.  Britannian EU-eron myötä on käynnistynyt laaja keskustelu siitä, miten EU:n olisi uudistuttava.

Uudistukset ovatkin välttämättömiä, koska EU:n kyky estää ja ratkaista kriisejä on nykyisellään liian heikko. Brexitin luoma kriisi on nähtävä mahdollisuutena tehdä unionista myös osallistavan talouskasvun esikuva muulle maailmalle.

Komissio julkisti maaliskuussa 2017 näkemyksensä vaihtoehdoista EU:n tulevaisuudeksi. Yksi hahmotelmista oli monivauhtinen Eurooppa. Siinä osa jäsenmaista voisi halutessaan syventää yhteistyötään joillakin politiikka-alueilla.

Suomen ay-liike pitää tärkeänä, että EU pysyy mahdollisimman yhtenäisenä.

Esimerkiksi kaikille yhteistä EU-tason työelämän lainsäädäntöä tarvitaan jatkossakin, jotta sisämarkkinatoimijoiden on noudatettava samaa vähimmäissääntelyä.

Monivauhtinen EU saattaa kuitenkin olla ainoa toimiva keino sellaisissa asioissa, joista jäsenmaiden välillä ei saavuteta yhteisymmärrystä. Myös monivauhtisessa EU:ssa Suomen paikka on sen keskiössä. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt 23.3.2017: Suomen turva ja tulevaisuus on uudistuvan EU:n keskiössä