Siirry sisältöön
Mepit äänestivät Lara Woltersin (S&D, Hollanti) mietinnöstä yritysten vastuullisuudesta JURI-valiokunnassa tänään. Wolters osallistui myös ay-liikkeen Due Diligence-tempaukseen eilen parlamentin ulkopuolella.

Tänään otettiin askel kohti vastuuntuntoisempaa Eurooppaa

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta äänesti tänään omasta kannastaan komission yritysvastuudirektiiviesitykseen. Kanta hyväksyttiin äänin 19 puolesta, 3 vastaan ja 3 tyhjää. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUCin mukaan valiokunnan tekstisisältö on varteenotettava.

Lehdistötiedotteessaan ETUC painottaa, että tämän päivän äänestys oli tärkeä askel taistelussa parempien työolojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta maailmanlaajuisesti. Tämä saavutetaan ainoastaan edistämällä kestävää ja vastuullista yritysten käyttäytymistä globaalisti.

ETUC pitää tärkeänä, että yritysten tulee tunnistaa, ja ennaltaehkäistä, mutta myös lopettaa tai lieventää toimintansa haitallisia ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, kuten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja ympäristön saastumista.

JURI-valiokunta äänesti aamupäivällä monista kompromissiehdotuksista. Valiokunnan hyväksymät muutokset sisältävät mm. seuraavat parannukset:

Ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien osallistumista vahvistetaan työntekijöiden äänenä yritysvastuullisuussuunnitelmaan ja -strategiaan. Sen lisäksi ammattiliitot voivat toimia uhrien edustajina tuomioistuimessa.

Käsite ”vakiintuneet liikesuhteet” poistettiin ja toimitusketjuja koskevan direktiivin soveltamista laajennettiin.

Myös ilmastoasioihin kiinnitettiin huomiota. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikki yritysten johtajat olisivat velvollisia toteuttamaan siirtymäsuunnitelman, joka on yhteensopiva 1,5 asteen ilmaston lämpenemisrajan kanssa (viitaten Pariisin ilmastosopimukseen). Yli 1000 työntekijän yritysten johtajat ovat suoraan vastuussa tästä vaiheesta, mikä puolestaan ​​vaikuttaa heidän palkkansa muuttuviin osiin, kuten bonuksiin.

Edistysaskel myös Rana Plazan uhreja ajatellen

Monet muistavat edelleen Rana Plazan tragedian. Eilen tuli kuluneeksi 10 vuotta Rana Plazan tehdasrakennuksen romahduksesta Bangladeshissa. Paras keino varmistaa, ettei vastaavia työpaikkakatastrofeja toistu, on velvoittaa yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista niiden arvoketjuissa.

”Tämä on oikea-aikainen muistutus EU:n tarpeesta asettaa ihmiset ja planeetta voittojen edelle”, kommentoi ETUC:n liittosihteeri Isabelle Schömann.

Hän muistutti, että työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia, joita on suojeltava mahdollisimman kattavasti. Vastuullisempaa liiketoimintaa on mahdollista harjoittaa. Direktiivi on avainasemassa siinä, miten vastuullisuutta parannetaan.

Äänestyksen tulosta hän kommentoi näin:

”Komission ja neuvoston heikkojen esitysten jälkeen ETUC on tyytyväinen, että parlamentti on osoittanut, että se välittää ihmisoikeuksien parantamisesta eurooppalaisten yritysten toimitusketjuissa”.

Lopullisesta kannasta parlamentti äänestää täysistunnossaan 31.5.–1.6. Vasta sen jälkeen Euroopan parlamentti voi aloittaa kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa.

FinUnions on uutisoinut aiemmin valiokunnan tekstisisältöjen pääpiirteistä tässä uutisessa.