Siirry sisältöön
Työtä välittäviä digitaalisia alustoja toimii lukuisilla talouden aloilla. Eräät tarjoavat itse paikalla tuotettavia palveluja, kuten kyyti- ja toimituspalveluja tai siivous- ja hoivapalveluja. Toiset toimivat pelkästään verkossa ja tarjoavat esimerkiksi tietojen koodausta, käännöstyötä tai suunnittelupalveluita. Kuva: iStock.

Tarve alustavälitteisen työn sääntelylle EU:ssa

Alustatyötä tehdään hyvin monella eri alalla Euroopan jäsenmaissa. Ei puhuta ainoastaan ruokaläheteistä ja taksinkuljettajista, vaan alustatyö on valtaamassa alaa uusiin ammattikuntiin, ja rytinällä. On arvioitu, että tulevaisuudessa alustoilla työskentelevät kymmeniä miljoonia ihmisiä enemmän kuin nyt. Sen takia säätely Euroopan tasolla on perusteltua.

Pöydällä oleva direktiivi on erittäin tärkeä myös niille, jotka haluavat aidosti toimia itsensätyöllistäjänä tai yrittäjänä. Suomalainen palkansaajaliike peräänkuuluttaa oikeudenmukaisia sääntöjä kaikille osapuolille, eli niille, jotka todetaan olevan työsuhteessa ja niille, jotka ovat aidosti itsensä työllistäjiä. Tämä on ainoa oikea tapa taata reilu kilpailu alustatyössä Euroopan tasolla.

Europarlamentaarikko Elisabetta Gualminin (S&D, Italia) mietintö tulee äänestykseen täysistunnossa torstaina 2.2.2023. Tässä äänestyksessä palkansaajaliike näkee tärkeänä, että direktiiviin tulee sisällyttää

– työnantajan alaisuudessa olevien työntekijöiden luokittelu tai takuu siitä, että aidosti yrittäjänä toimivat voivat jatkaa työskentelyä yrittäjänä. Tähän pitäisi kuulua myös yritysten suojaaminen digitaalisten työympäristöjen aiheuttamalta epäreilulta kilpailulta.

– todistustaakka työsuhdeolettaman aktivoinnista ei saa olla yksilön vastuulla. Työntekijät eivät voi odottaa vuosia ja käyttää tuhansia euroja tuomioistuinkäsittelyyn. Eri jäsenmaista on paljon esimerkkejä pitkistä ja kalliista prosesseista, jotka eivät edes auta työntekijöiden tilannetta.

Alustatyön laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan rahoituspohjaan ja kestävyyteen. Ongelmana on myös väärinluokitellun yrittäjätyön alivakuuttaminen tai vakuuttamatta jättäminen. Vaarana on, että tulevaisuudessa yhä useammat jäävät vaille työnantajien ja työntekijöiden rahoittamaa ansioperusteista sosiaaliturvaa, ja että tulevaisuudessa eläkeläisköyhyys lisääntyy ja näiden ihmisten toimeentulo kaatuu veronmaksajien harteille.

Vahvalla direktiivillä suojellaan työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oikeuksia Euroopan tasolla. Voit lukea lisää eurooppalaisen palkansaajaliikkeen tavoitteista täältä.

FinUnions peräänkuuluttaa tukea parlamentin mietinnölle täysistunnossa, jotta direktiivistä tulee trilogivaiheen jälkeenkin tarpeeksi vahva, niin että se tuo parannusta miljoonien työntekijöiden arkeen.

Parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) äänesti mietinnöstä joulukuussa 2022 ja se sai selvän kannatuksen 41 puolesta ja 12 vastaan.