Siirry sisältöön

Tavoitteena selkeämmät työehdot myös epätyypillisiin työsuhteisiin – Komission 21.12.2017 antaman ehdotuksen sisältö

Euroopan komissio julkisti joulun alla ehdotuksensa työolojen avoimuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi.

Kyseessä on entinen ns. työsuhteen todentamisdirektiivi (Written Statement Directive), jota komissio on uudistamassa vastaamaan paremmin nykyisen työelämän olosuhteita.

Ehdotuksen mukaan työnantajalla olisi aiempaa vahvempi velvoite kertoa työntekijälle esimerkiksi työajasta ja koeajan pituudesta.

Direktiivi koskisi myös kokonaan uusia työntekijäryhmiä kuten esimerkiksi vuokratyöntekijöitä. Tiedot olisi annettava kirjallisesti viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä.

Komission mukaan näin saataisiin lainsäädännön piiriin 2–3 miljoonaa uutta sellaista työntekijää, joilla on epätyypillinen työsuhde. Tällaisia ovat vuokratyöntekijöiden lisäksi esimerkiksi marginaalista osa-aikatyötä tekevät tai erittäin lyhyillä työsopimuksilla työskentelevät.

Ehdotuksella komissio haluaa luoda myös kokonaan uusia vähimmäisoikeuksia, joiden tarkoitus on turvata työntekijän asemaa koko EU:ssa:

  1. Koeaika saa kestää enintään 6 kuukautta, jos työsuhteessa on koeaika. Suomessa 6 kuukauden enimmäiskesto on ollut voimassa jo vuoden 2017 alusta lähtien.
  2. Työntekijällä on aiempaa vahvempi oikeus ottaa vastaan sivutyötä. Kyseessä on lievennys kilpailevan toiminnan kieltoon eli kieltoon ottaa vastaan muuta saman alan työtä työsuhteen aikana.
  3. Parempi työn ennustettavuus vaihtuvina työaikoin työskenteleville. Työpäivistä ja työtunneista on kerrottava työntekijälle kohtuullisella varoajalla.
  4. Työntekijän oikeus pyytää pysyvämpää työsuhdetta, kun työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään 6 kuukautta. Työnantajan on vastattava pyyntöön kirjallisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä.
  5. Työntekijän oikeus saada työhön liittyvää, pakollista koulutusta ilman palkanvähennyksiä.

Komissio ehdottaa myös, että jäsenmaiden työmarkkinaosapuolille annettaisiin oikeus poiketa näistä vähimmäismääräyksistä työehtosopimuksin.

Hanke on osa komission laajempaa tavoitetta parantaa EU-kansalaisten sosiaalisia oikeuksia. Komissio antoi keväällä 2017 aiheesta 20-kohtaisen julistuksen, niin kutsutun sosiaalisten oikeuksien pilarin. Palkansaajajärjestöt ovat peräänkuuluttaneet sosiaalipilarin suunnitelmallista ja tehokasta toimeenpanoa.

Seuraavat, ja samalla nykyisen komission viimeiset sosiaalipilariin liittyvät aloitteet julkaistaan maaliskuussa 2018.

Silloin odotettavissa ovat ehdotukset eurooppalaisesta työmarkkinaviranomaisesta ja sosiaaliturvanumerosta sekä sosiaaliturvan laajentamisesta epätyypillisiin työsuhteisiin ja itsensä työllistäjiin. 

Komission tietosivu ja ehdotus direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista, COM (2017) 797 final

FinUnionsin uutinen 21.12.2017 ”Komissiolta ei tukea nollatuntisopimusten suitsimiseen – Palkansaajajärestöt: sosiaalisen Euroopan vahvistamisessa katse alkuvuoteen”

FinUnionsin uutinen 2.5.2017 ”Sosiaalisten oikeuksien pilari: komission 26.4. ehdottaman paketin sisältö”