Siirry sisältöön

Toimintaohjelma EU:n sosiaalisen ulottuvuuden edistämiseksi tarvitaan

Vuoden viimeinen Eurooppa-neuvosto 13.–14. joulukuuta huomioi myös Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden.

Jäsenmaiden johtajat totesivat kokouksessa muun muassa, että viimekeväisen sosiaalisten oikeuksien julistuksen, niin sanotun Euroopan sosiaalisen pilarin, täytäntöönpanoa tulisi edistää ja sitä tulisi seurata.   

Sosiaalisen ulottuvuuden edistäminen vaatisi kuitenkin konkreettisen toimintaohjelman. Göteborgin sosiaalihuippukokouksessa viime kuussa komissio lupasi, että sellainen tehdään.

Jäsenmaat ja Euroopan parlamentti ovat kuluvan syksyn aikana hyväksyneet sosiaalisen pilarin periaatteet, joten vuorossa olisi pilarin tehokas toteuttaminen. Tähän tarvitaan kouriintuntuvia toimia kuten esimerkiksi uusia lainsäädäntöaloitteita.

Tällä hetkellä on meneillään tai tulossa useita sosiaaliseen pilariin liittyviä hankkeita kuten lähetettyjen työntekijöiden aseman parantaminen, epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan vahvistaminen sekä työsuhteen ehtojen kirjallista ilmoittamista koskeva uudistus. 

Sosiaalisen pilarin toimintaohjelmaa tarvitaan kuitenkin jatkoa varten.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) on vaatinut sosiaaliselle ulottuvuudelle selkeää toimintaohjelmaa kuluvan vuoden ajan. Se peräänkuuluttaa toteutukseen sekä lainsäädäntötoimia, muita tehokkaita käytäntöjä että riittävästi varoja.

Sosiaalinen ulottuvuus tulisi myös ottaa vahvemmin osaksi EU:n jäsenmaiden talouspolitiikkojen yhteensovittamista. 

Näin voitaisiin kannustaa jäsenmaita paremmin huomioimaan sosiaali- ja työpoliittiset seikat, kun ne mukauttavat omia budjettejaan ja talouspolitiikkojaan EU-tason tavoitteisiin.