Siirry sisältöön

Tulevalle EU:n työviranomaiselle saatava riittävät valtuudet

Alkaneena syksynä EU-koneistossa haetaan ratkaisua siihen, millainen toimija eurooppalaisesta työviranomaisesta tulee. Uuden viraston on tarkoitus valvoa, että EU-jäsenmaasta toiseen liikkuvien työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Olennainen kysymys on, millaisin valtuuksin tämä tapahtuisi.

Vielä ei ole selvää, millainen rooli työviranomaisella (European Labour Authority, ELA) olisi suhteessa kansallisiin toimijoihin. Vaikuttavuuden kannalta erityisen tärkeä kysymys ovat yrityksiin tehtävät tarkastukset, kun väärinkäytösepäilyjä tulee.

Lakiehdotuksen muotoilleen komission näkemys on, että tarkastuksia voitaisiin tehdä sekä ELA:n että jäsenmaiden viranomaisten aloitteesta. Jäsenmaiden viranomaisilla ei kuitenkaan olisi mitään velvoitetta osallistua tarkastuksiin tai tehdä niitä, ja tarkastuksia voitaisiin tehdä vain niiden suostumuksella.

Työviranomaisen tehtävä olisi siis lähinnä tukea viranomaisten toimintaa.

EU:ssa maasta toiseen liikkuvien työntekijöiden kohtaaman puutteet työ- ja palkkaehdoissa tai vaikkapa sosiaaliturvakysymyksissä ovat merkittävä ongelma sisämarkkinoilla.

Suomessa ongelmia on ollut mm. rakennusalan ja metsätalouden alihankintaketjuissa toimivissa yrityksissä, jotka on rekisteröity muihin EU-maihin. Viranomaisten voi olla vaikea valvoa toiseen jäsenmaahan rekisteröityneiden yritysten toimintaa, eikä yhteistyö tai edes yhteydenotto maiden viranomaisten välillä välttämättä onnistu.

ELA-hankkeesta parlamentissa vastaava keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän hollantilaismeppi Jeroen Lenaers on ajanut virastolle vahvempaa roolia kuin mitä komissio on esittänyt. Lenaers haluaisi, että jäsenmaiden viranomaisilla olisi velvoite osallistua tarkastuksiin ja että niistä kieltäytyminen olisi mahdollista vain poikkeustapauksessa.

Suomen palkansaajajärjestöjen mielestä ELA:n on voitava velvoittaa kansallisia viranomaisia toimenpiteisiin, kun on syytä epäillä rikkomuksen tapahtuneen.

Jos jäsenmaa voi jättää tarkastuksia tekemättä, kyseisen maan yritykset voivat palkka- ja työehtoja rikkomalla saada epätervettä kilpailuetua muiden maiden yrityksiin nähden.

Olennaista on, että työviranomainen pystyisi helpottamaan jäsenmaiden viranomaisten välistä yhteistyötä ja tehostamaan tiedonkulkua.

Euroopan tason ay-järjestö ETUC, jonka jäseniä myös SAK ja STTK ovat, haluaa niinikään, että jäsenmaat velvoitetaan yhteistyöhön työviranomaisen kanssa. Lisäksi ETUC:n mielestä työmarkkinajärjestöt pitäisi ottaa mukaan viranomaisen hallintoon.

Euroopan parlamentin tavoitteena on muodostaa kantansa ELA:aan syksyn kuluessa. Tämän jälkeen se päättää lain lopullisesta muodosta yhdessä jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.