Siirry sisältöön
Parlamentti haluaa lisätä työntekijöiden suojelua asbestin haitoilta. Kuva: iStock.

Työllisyysvaliokunta äänesti selvin äänin asbestidirektiivin uudistamisen puolesta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta äänesti tänään esittelijä Véronique Trillet-Lenoir’n (Renew, Ranska) mietinnöstä, joka käsittelee nykyisen asbestidirektiivin tarkistamista. Kanta hyväksyttiin äänin 40 puolesta, 0 vastaan ja 7 tyhjää. Samalla koko valiokunta antoi tukensa mandaatille, jonka perusteella parlamentti voi aloittaa kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa toukokuun täysistuntoäänestyksen jälkeen.   

Työntekijöiden altistuminen asbestikuiduille pitää parlamentin tekstin mukaan vähentää ottaen huomioon työperäisen altistumisen raja (OEL-arvot), joka on 0,001 kuitua/cm³ kahdeksan tunnin keskiarvona*. Parlamentti edellyttää elektronimikroskopian mittausmenetelmän käyttöönottoa, jonka avulla voidaan havaita ohuempia ja usein syöpää aiheuttavimpia kuituja.

Parlamentin tekstin mukaan ehdotukset tulisivat täysimääräisesti voimaan neljän vuoden siirtymäkauden jälkeen, jolloin sovellettaisiin siirtymävaiheen OEL-arvoa 0,01 kuitua/cm³, kun taas EU:n jäsenmaat voisivat edelleen käyttää nykyistä vaihekontrastimikroskooppimenetelmää (PCM).

Tekstissä huomioidaan myös passiivinen ja toissijainen altistuminen asbestille. Sen lisäksi esitetään luettelo keinoista altistumisen välttämiseksi. Nämä ovat henkilökohtaisten suoja- ja hengityslaitteiden käyttö, vaatteiden turvallinen puhdistus, pakollinen dekontaminaatiomenettely ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset erikoistuneiden asbestinpoistoyritysten työntekijöille.

Ay-liikkeeltä myönteinen vastaanotto

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC suhtautuu myönteisesti tekstin sisältöön. ETUC alleviivaa lehdistötiedotteessaan, että tekstistä löytyy monta myönteistä toimenpidettä, kuten asbestin kapseloinnin kiellon ja kaikkien asbestiin liittyvien sairauksien tunnustamisen. Teksti myös sisältää liitteen työntekijöiden koulutusvaatimuksista ja asettaa uudet puitteet, jotka alentavat työperäisen altistumisen rajan. Sen lisäksi teksti kattaa teknisiä kuvauksia asbestikuitujen mittaamiseen työpaikalla.

Pakollinen asbestirakennusten rekisteri auttaa esimerkiksi palomiehiä, jotka menevät sisään rakennuksiin hätätilanteessa. Myös pakollinen dekontaminaatio, joka on ollut ay-liikkeen pitkäaikainen toive, todetaan hyväksi.

Ay-järjestöt vetoavat edelleen alhaisemman raja-arvon ja lyhyemmän siirtymäajan puolesta. Järjestöt pelkäävät erityisesti, että EU:n remonttiaalto johtaa miljoonien työntekijöiden perusteettomaan altistumiseen. EU:n odotetaan kunnostettavan noin 220 miljoonaa rakennusta tulevien 30 vuoden aikana. Siksi EU:n päättäjillä on erityinen vastuu tarjota työntekijöille mahdollisimman turvalliset olosuhteet aikana, jolloin EU:n remonttiaaltopolitiikka lisää merkittävästi asbestille altistumisen riskiä.

Jotta kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti suojelun osalta Euroopan rakennus- ja puutyöläisten liitto EFBWW ja ETUC kehottavat jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota mukauttamaan omaa ehdotusta parlamentin ehdotuksen mukaisesti ja valitsemaan työperäisen altistumisen rajaksi 1,000 kuitua/m3 mitattuna elektronimikroskoopeilla ja ilman (tai enintään 4 vuoden) siirtymäaikaa. 

*Yleensä työperäisen altistuksen raja-arvo (OEL) ilmaisee sallitun altistumisen tason pitkäksi aikaa (yleensä 8 tuntia) kemialliselle tai fysikaaliselle vaaralle, joka ei todennäköisesti vaikuta työntekijän terveyteen.

Faktatietoa:

Vaikka asbesti on ollut kielletty Euroopan unionissa vuodesta 2005 ja sitä ennenkin monissa jäsenvaltioissa (Suomessa vuodesta 1993 lähtien), monet tätä ennen rakennetut rakennukset sisältävät edelleen asbestia, ja 80 % unionissa todetuista työperäisistä syövistä liittyy asbestiin. On arvioitu, että 4,1–7,3 miljoonaa työntekijää altistuu asbestille Euroopan unionissa. Näistä työntekijöistä 97 prosenttia työskentelee rakennusalalla ja 2 prosenttia on jätehuoltoalalla. Lue lisää.