Siirry sisältöön

Työmarkkinaosapuolilla oltava rooli korkeasti koulutettujen palkkaamisessa EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolisen, korkeasti koulutetun työvoiman pääsyä töihin EU-alueelle halutaan edistää. 

Komissio on uudistamassa ns. sinisen kortin järjestelmää (blue card), jolla korkeasti koulutettu henkilö voi tietyin ehdoin tulla työskentelemään EU-maahan. Sinisen kortin järjestelmä on ollut käytössä EU-maissa aiemminkin, mutta sen kautta töihin saapuneiden erityisosaajien määrä on paikoin jäänyt vähäiseksi.

Suomen ay-liike kannattaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä sillä edellytyksellä, että varmistetaan työsuhteen ehtojen noudattaminen työskentelymaassa.

Niin ikään työmarkkinaosapuolten rooli järjestelmässä on taattava. Samoin on oltava mahdollisuus kansalliseen työvoimapoliittiseen tarveharkintaan, kun sinisiä kortteja myönnetään. 

Suomen ay-liikkeen tavoitteena sinisen kortin järjestelmässä on myös palkkatasa-arvo: jäsenmaan on voitava määritellä palkkaraja, jota alhaisempi hakijan palkka ei saa olla.  

Uudistushanke on tällä hetkellä edennyt molempien EU:n lainsäätäjien eli neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyihin. 

Uusi ehdotus sisältää muutoksia sinisen kortin myöntämisedellytyksiin ja sinisen kortin jo saaneen työntekijän toimintamahdollisuuksiin EU-alueella. Ehdotuksen tavoitteena on myös, että uusi järjestelmä korvaisi kansalliset käytännöt kokonaan.