Siirry sisältöön
Endstress.eu. Photo: ETUC / Eurocadres
Kuva: ETUC / Eurocadres

Työperäisen stressin torjumiseen tarvitaan EU-lainsäädäntöä

Työstä johtuva psykososiaalinen kuormitus on koronapandemian aikana lisääntynyt. Eurooppalaisten palkansaajien mielestä on entistäkin tärkeämpää helpottaa tilannetta lainsäädännön avulla.

Psykososiaaliset riskit ovat merkittävä ongelma eurooppalaisessa työelämässä, ja koronapandemia on huonontanut tilannetta. Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön ETUC.n mukaan esimerkiksi stressi aiheuttaa EU:ssa noin puolet sairauspoissaoloista. 

Ongelman helpottamiseksi ETUC vaatii EU-tason lainsäädäntöä työssä kohdattavien psykososiaalisten riskien ehkäisemiseksi. Myös FinUnions tukee tätä tavoitetta. 

ETUC kampanjoi aiheesta sivustollaan www.endstress.eu. Kampanjan toinen päävetäjä on korkeakoulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta Eurocadres. 

EU-lainsäädäntöä tarvitaan, koska työnantajat ryhtyvät toimiin psykososiaalisen kuormituksen ehkäisemiseksi, jos lainsäädäntö näin velvoittaa. EU:n oman työterveys- ja työturvallisuusviraston (OSHA) tutkimuksen mukaan 89 %:lle työnantajista lainsäädännön noudattaminen on tärkein syy huolehtia työterveydestä ja -turvallisuudesta. 

Työperäiseen stressiin liittyvää lainsäädäntöä on kuitenkin vain harvoissa jäsenmaissa, ja OSHA:n mukaan vain noin kolmanneksessa työpaikoista on toimintasuunnitelma työperäisen stressin ehkäisemiseksi. EU-tason sääntely mahdollistaisi ongelmaan tarttumisen laajemmin. 

Direktiivissä tulisi ETUC:n mukaan huomioida muun muassa työnjärjestämiseen liittyvät elementit (esim. aikapaineen vähentämiseksi), sosiaaliset näkökohdat (johtaminen, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen) ja fyysiset tekijät kuten työolot. Myös työntekijän oikeus olla tavoittamattomissa tulisi ottaa lain piiriin. 

www.endstress.eu
Kampanjakutsu endstress.eu