Siirry sisältöön

Työperäisten syöpien ehkäisyssä jälleen mahdollisuus parannuksiin Suomessakin

Työperäisten syöpien ehkäiseminen EU-tasolla jatkuu.

Tällä hetkellä EU-pöydillä on listaus uusista, sitovista raja-arvoista, joiden yli altistus tietyille syöpää aiheuttaville aineille ei saisi työpaikoilla kohota.

FinUnions pitää tärkeänä, että hanke saadaan toteutettua ja raja-arvot voimaan. Kyseessä olisi parannus työntekijöiden suojelemiseen syöpää aiheuttavilta aineilta myös Suomessa.

Euroopan parlamentissa hankkeesta vastaava MEP Claude Rolin esittää tällä hetkellä, että myös dieselpakokaasuille altistumista rajoitettaisiin. Lisäksi Rolin ehdottaa PAH-yhdisteiden ottamista mukaan laajemmin.  

FinUnionsin mukaan dieselpakokaasujen ja PAH-yhdisteiden laajempi sisällyttäminen direktiiviin olisi tärkeää.

Tämä hyödyttäisi laajasti eri työntekijäryhmiä kaikkialla, missä käytetään dieselmoottoreita ja pakokaasut pääsevät hengitysilmaan, erityisesti sisätiloissa. Esimerkiksi kaivoksilla, varastoissa ja lastauspaikoilla.

Myös PAH-yhdisteille altistutaan Suomessakin monissa työtehtävissä.

Meneillään olevan karsinogeenipaketin lisäksi komissio on luvannut ehdottaa ensi vuoden puolella vielä yhden erän uusia raja-arvoja.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) tukee komission suunnitelmia mutta on peräänkuuluttanut selvästi laajempaa karsinogeeneille altistumisen rajoittamista.

Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa.

Taulukko syöpää aiheuttavista aineista, joille komissio ehdottaa raja-arvoja, ehdotus COM(2017) 11