Siirry sisältöön
Tämän vuotinen #SOTEU-puhe oli erityisen merkittävä Eurooppa tasolla. Se on myös viimeinen puhe tällä lainsäädäntökaudella ennen 2024 europarlamenttivaaleja. Kuva: iStock.

Ursula von der Leyen: Yhdessä kohti unionin laajentumista

Tämän päivän ”Unionin tila”-puheessaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti EU:n toimintakyvyn vahvistamista, tukea Ukrainalle ja energiaomavaraisuutta Euroopassa sekä vihreää ja digitaalista siirtymää. Luonnollisesti #SOTEU-puheessa nousivat esille myös EU:n perusarvojen suojelu ja unionin laajentuminen. Lupaukset liittyen sosiaalisen Euroopan edistämisestä jäivät puheessa ohueksi.

Heti alkuun puheenjohtaja Ursula von der Leyen muistutti, että jäljellä on enää 300 päivää siihen, kun eurooppalaiset astuvat vaaliuurnille pohtimaan unionin tilaa ja valitsemiensa edustajia tekemää työtä.

”Äänestäjien joukossa on miljoonia nuoria äänestäjiä, joista nuorimmat ovat syntyneet vuonna 2008, keskellä finanssikriisiä. Antamalla äänensä heidän on pohdittava sitä, mikä on heille tärkeää. Heidän on otettava huomioon sota, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mitkä ovat tulevaisuudessa heidän mahdollisuutensa saada asunto tai työpaikka”, hän sanoi.

Puheenjohtaja näkee nuorissa vision paremmasta tulevaisuudesta ja halun rakentaa jotain parempaa.

”Epävarmassa maailmassa, Euroopan tulee jälleen kerran vastata historian kutsuun. Näin meidän on tehtävä yhdessä ja meidän on ansaittava eurooppalaisten luottamus siihen, että heidän toiveensa ja huolensa otetaan huomioon. Seuraavan 300 päivän aikana komissio on saatettava meille uskottu työ päätökseen”, hän totesi.

Hän esitti kiitokset Euroopan parlamentille sen johtavasta roolista, hyvästä yhteistyöstä kunnianhimoisen ohjelman toteuttamisesta. Mutta palataan hetkeksi ajassa taaksepäin.

Syksyllä 2019 von der Leyen esitti komission ohjelman vihreästä, digitaalisesta ja geopoliittisesta unionista. Puheenjohtajan mukaan monilla oli epäilyksensä, tuleeko tämä ollenkaan onnistumaan. Nopeasti tämän jälkeen koko maailma mullistui.

”Olemme todistaneet geopoliittisen unionin syntymää: unionin, joka tukee Ukrainaa ja vastustaa Venäjän hyökkäyssotaa ja joka vastaa entistä enemmän Kiinan toimiin ja investoi kumppanuuksiin. Vihreän kehityksen ohjelma on nyt taloutemme keskiössä ja tavoitteellisuudessaan vailla vertaa. Sen lisäksi olemme raivanneet tien digitaaliselle siirtymälle ja olemme maailman edelläkävijöitä verkko-oikeuksien suhteen.  Meillä on Next Generation EU-elpymisväline, jonka avulla yhdistetään 800 miljardin euron investoinnit uudistuksiin ja luodaan kunnon työpaikkoja huomiselle”.

Puheenjohtaja mainitsee myös terveysunionin, jonka avulla EU on rokottanut koko maanosan.

EU on myös rakentanut riippumattomuutta kriittisillä aloilla, esimerkiksi energian, sirujen ja raaka-aineiden suhteen. Saavutuksia ja onnistumisia on.

”Meidän on pidettävä huolta siitä, että olemme tasa-arvoisuuden, mahdollisuuksien ja vaurauden paikka”, totesi komission puheenjohtaja kauden viimeisessä linjapuheessaan.

Unionin uranuurtava työ tasa-arvon rintamalla

Puheessaan von der Leyen esitti kiitollisuutensa erityisesti työlle sukupuolten tasa-arvon hyväksi ja mainitsee mm. naisten hallituspaikkoja koskevan direktiivin ja EU:n historiallisen liittymisen Istanbuliin yleissopimukseen.

”Samapalkkaisuuden periaate on saatettu säädöksen muotoon palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevalla direktiivillä. Ei ole yhtään ainoa perustelua sille, miksi naisille pitäisi maksaa samasta työstä vähempää palkkaa kuin miehelle. Työ ei ole valmis, vaan meidän on edelleen puskettava eteenpäin”.

Hän on tyytyväinen, että parlamentti tukee komission ehdotusta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. 

”Olisi syytä ottaa lainsäädäntöön toinenkin perusperiaate. Ei tarkoittaa ei. Todellinen tasa-arvo ei voi syntyä ilman vaatimusta väkivallattomuudesta”.

Puheenjohtaja toteaa, että instituutiot ovat yhteistyössä toteuttaneet yli 90 prosenttia vuonna 2019 komission esittämistä poliittisista suuntaviivoista. Työ ei ole läheskään ohi.

Ilmastonmuutoksen torjunta ykkössijalla

Vuonna 2019 komissio esitti vihreän ohjelman vastauksena historiaan kutsuun. Puheenjohtaja toteaakin, että tämä kesä on ollut kuumin kesä koskaan Euroopassa. Maastopalot ovat tehneet tuhojaan Euroopassa ja rankkojen sateiden seurauksena on tuhoisia tulvia. Äärimmäiset sääolot ovat vakava muistutus ilmaston tilasta. 

”Tämä on kiehuvan maapallon todellisuus. EU:n vihreän kehityksen ohjelma syntyi tästä tarpeesta suojella maapalloa. Ohjelman avulla voimme säilyttää vaurautemme tulevaisuudessa. Vuoteen 2050 tavoitteiden myötä teimme ilmasto-ohjelmasta myös taloudellisen ohjelman. Tämä on antanut selkeän suunnan innovaatioille ja eri investoinnille”.

Edessä on EU:n vihreän kehityksen seuraava vaihe. Puheenjohtaja lupaa tukea Euroopan teollisuudelle läpi koko siirtymän. Teollisuusstrategian avulla komissio tarkastelee kunkin ekosysteemin riskejä ja tarpeita siirtymän yhteydessä. Työ on saatettava päätökseen ja teollisuuden kanssa käydään vuoropuheluapuhtaasta siirtymästä. Keskeisempänä tavoitteena on tukea kaikkia aloja, jolla teollisuus irrotetaan hiilestä.

”Siirtymä on olennaisen tärkeä Euroopan kilpailukyvylle. Kyse on ihmisistä ja heidän työpaikoistaan”, hän painotti.

Komission aikoo esittää tuulivoimapaketin yhteistyössä teollisuuden ja jäsenvaltioiden kanssa. Lupien myöntämistä nopeutetaan entisestään. Puhtaan teknologian tulevaisuus on myös tehtävä Euroopassa.

”Vihreän ohjelman suhteen pysymme entisellä kurssilla, säilytämme tavoitteellisuuden ja pitäydymme kasvustrategiassamme. Pyrimme oikeudenmukaisuuteen ja tasapuoliseen siirtymään. Oikeudenmukaisuutta kaikille niille, joihin vaikutukset kohdistuvat. Eli kunnon työpaikkoja ja vilpitöntä lupausta siitä, ettei ketään ei jätetä jälkeen”, von der Leyen toi esille.

Ei epäreiluille käytännöille

Puheenjohtajaa huolestuttaa mm. valmistusteollisuuden työpaikkojen tilanne. Kilpailu on hänen mukaansa kuitenkin aito vain niin kauan, kuin se on oikeudenmukaista. Hän mainitsee mm. Kiinan kaupankäynnin ja maailmanmarkkinoille tulevia halpoja kiinalaisia sähköautoja, joiden hinnat pidetään alhaisina mittavien valtiontukien avulla. Tämä vääristää markkinoita.

”Siksi komissio käynnistää tukien vastaisen tutkimuksen, jonka kohteena ovat Kiinasta peräisin olevat sähköajoneuvot. Eurooppa on avoin kilpailulle, mutta ei kilpajuoksulle halvimmasta hinnasta”.

Puheenjohtaja painottaa uudestaan, että oikeudenmukainen siirtymä on ollut tämän komission tavaramerkki, ja sen merkitys on kasvanut taloudellisessa ahdingossa.

Tulevaisuus rakennetaan työmarkkinaosapuolten kanssa

Teollisuudella on von der Leyenin mukaan kolme merkittävää taloudellista haastetta; työvoimapula ja osaamisvajeen paikkaaminen, inflaation hillitseminen ja yritysten liiketoiminnan helpottaminen.

Työvoimapula- ja osaamispula ovat ennätyskorkealla EU:ssa ja kaikissa suurissa talouksissa. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 74 prosenttia sanoo kärsivänsä osaamisvajeesta. Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista yrityksistä hakee tietotekniikan osaajia. Samaan aikaan miljoonilla vanhemmilla on vaikeuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, koska lapsille ei ole hoitopaikkoja. Kahdeksan miljoonaa nuorta on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

”Työvoimapula on este innovaatioille, kasvulle ja varaudelle. Siksi meidän on parannettava pääsyä työmarkkinoille ennen kaikkia nuorille, mutta myös naisille. Tarvitsemme myös koulutettujen ihmisten muuttoliikettä”, hän sanoi.

Tässä EU on tukeutuva yrityksiin ja ammattiliittojen työsopimusneuvottelujen asiantuntemukseen. Kohta tulee 40 vuotta siitä, kun Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu syntyi. Tämä hyvä työ on puheenjohtajan mukaan jatkettava.

”Koska maailma muuttuu ympärillämme nopeammin kuin koskaan, työmarkkinaosapuolten on jälleen oltava ytimessä muovaamassa tulevaisuutta”.

Komissio kutsuu ensi vuonna puheenjohtajamaa Belgian kanssa koolle työmarkkinaosapuolten huippukokouksen, jonka näyttämö on Val Duchesse.

Talouden toinen suuri haaste on inflaatio. Euroopan keskuspankin keskipitkäaikavälin tavoitteeseen palaaminen vie aikaa. Myönteistä on, että energian hinta on alkanut laskea Euroopassa.

”Emme ole unohtaneet Putinin tahallista yritystä käyttää kaasua aseena. Onnistuimme tässäkin asiassa toimimalla yhdessä. Ostimme energiaa yhdessä ja investoimme yhdessä uusiutuviin energialähteisiin”.

Kolmas haaste liittyy yritysten liiketoiminnan helpottamiseen.

Pienillä yrityksillä ei ole valmiuksia hoitaa monimutkaista hallintoa ja ne saattavat menettää sen takia mahdollisuuksia kasvuun. Komissio esittää EU:n pk-yritysedustajan ennen vuoden loppua. Edustajan on tarkoitus raportoida suoraan komission puheenjohtajalle. 

Ensi kuussa komission esittää ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset, joilla pyritään vähentämään pk-sektorin raportointivelvollisuutta 25 prosentilla EU-tasolla.

”Olen pyytänyt talousajattelija Mario Draghia laatimaan raportin Euroopan kilpailukyvyn tulevaisuudesta. Koska Eurooppa tekee kaikkensa säilyttääkseen kilpailuetunsa”, hän lisäsi.

Digitaalinen kehitys kehittyy

Digitaaliteknologia on ollut avainasemassa elämän ja liiketoiminnan helpottamiseen. NextEUGeneration-välineen 25 prosentin investointitavoite digitaalisiin hankkeisiin on ylittynyt reippaasti.

Komissio ennakoi tulevaisuutta laatimalla tekoälylle innovatiivisen, mutta ihmiskeskeisen sääntely-ympäristön. Komissio esitti jo huhtikuussa 2021 tekoälysäädöksen, jolla pyrittiin varmistamaan, että EU:ssa käytettävät tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, avoimia, eettisiä, puolueettomia ja ihmisen valvonnassa. Komissio ehdottaa riskiperusteista lähestymistapaa innovoinnin kannalta suotuisan kokonaisvaltaisen strategian varmistamiseksi.

”Digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös ovat historiallisia saavutuksia, joista meidän pitäisi olla ylpeä. Mahdollisuudet ohjata teknologiaa vastuullisesti ovat koko ajan kaventumassa. Uskon, että Eurooppa voi näyttää tietä ja tekoälylle pystytään luoda uusi maailmanlaajuinen kehys, joka perustuu kolmeen pilariin; suojatoimiin, hallinnointiin ja innovoinnin ohjaamiseen”.

”Tekoälylaki on nyt siirrettävä toimeenpanoon”, hän lisäsi.

Muuttoliike Euroopassa edellyttää yhteneväisyyttä 

Erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos ja epävakaus ajavat ihmisiä pois kotiseudultaan.

”Muuttoliikettä on hallittava, siihen tarvitaan kärsivällisyyttä ja pitkän tähtäimen työtä kumppaneiden kanssa sekä yhteneväisyyttä unionin sisällä. Uusi muuttoliike ja turvapaikkasopimus on laadittu tässä hengessä. Uuden sopimuksen myötä on löydetty tasapaino rajojen turvaamisen ja ihmisten suojelun välillä, suvereniteetin ja solidaarisuuden välissä”, von der Leyen totesi.

Hän myös kertoi, että Tunisian kanssa on allekirjoitettu kumppanuussopimus liittyen mm. muuttoliikkeeseen, mutta myös energiaan ja turvallisuuteen. Komissiolla on tarkoitus laatia vastaavia sopimuksia muiden maiden kanssa.

”Näyttäkäämme, että EU pystyy hallitsemaan muuttoliikettä tehokkaasti ja inhimillisesti. Selvää on, että muuttoliike vaatii töitä jatkuvasti. Salakuljettajat keksivät koko ajan uusia toimintatapoja, mutta EU:n lainsäädäntö on jo 20 vuotta vanha, joten tarvitsemme uusia säännöksiä ja uudenlaisen hallintorakenteen. EU-virastojen, Europolin ja Frontexin, asemaa on vahvistettava.”

Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen vitsaus, jonka torjunta edellyttää yhteistyötä. Komission järjestää ihmiskaupan torjuntaa käsittelevän kansainvälisen konferenssin.

”Meidän on saatava loppu tähän vastenmieliseen ja rikolliseen liiketoimintaan”, puheenjohtaja painotti.

Von der Leyen vakuutti myös, että EU pysyy jatkossakin Ukrainan rinnalla. Sodan alettua neljä miljoonaa ukrainalaista ovat löytäneet turvapaikan unionista.

”Komissio aikoo ehdottaa ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkamista EU:ssa. Tuki Ukrainalle on horjumaton. Sen lisäksi komissio ehdottaa 50 miljardin euron lisärahoitus investointeihin ja jälleenrakentamiseen seuraavien neljän vuoden aikana. Ukrainan, mutta myös Länsi-Balkanin ja Moldovan tulevaisuus on meidän unionissamme”.

Team Eurooppa valmis laajentumiseen

Von der Leyenin mukaan EU:lla ei ole varaa jättää muita eurooppalaisia jälkeensä. Hänen mukaansa on Euroopan strategisen ja turvallisuusetujen mukaista saattaa unioni valmiiksi. Onnistunut laajentuminen vaatii vision.

”Oikeusperiaate ja perusoikeuksien kunnioittaminen tulevat aina olemaan unionin perusta. Unioni muodostuu elinvoimaisista demokratioista, joissa oikeuslaitokset ovat riippumattomia ja oppositiota ja toimittajia kunnioitetaan.”

Oikeusvaltioita koskevat vuosikertomukset ovat komissiolle keskeinen asia, jota se seuraa. Sen pohjalta komissio myös antaa suosituksia jäsenvaltioille tulevalle vuodelle. Komissio aikoo seuraavaksi avata vuosittaiset oikeusvaltioita koskevat vuosikertomukset niille liittymisneuvottelijoita käyville maille, jotka edistyvät nopeimmin.

”Unioniin liittyminen perustuu ansioihin ja komissio tulee aina puolustamaan tätä periaatetta. Se edellyttää kovaa työtä ja johtajuutta. Edistystä on jo tapahtunut. Ukraina on ottanut merkittäviä askeleita, sen jälkeen, kun sille myönnettiin ehdokasmaan asemaa. Muut ehdokasmaat myös ovat pyrkineet uudistuksiin.”

”Meidän on mietittävä, miten valmistaudumme valmiiseen unioniin. Uskon, että myös Team Eurooppa toimii yli 30 jäsenvaltion kanssa”, hän lisäsi.

Se edellyttäisi puheenjohtajan mukaan, että jokaista EU:n politiikkaa tarkastellaan entistä lähemmin ja hahmotetaan miten laajempi unioni vaikuttaisi niihin.

Komissio aikoo valmistella laajentumista edeltäviä politiikan tarkistuksia, joilla selvitetään millaisia mukautuksia kullekin politiikan alueelle, on tehtävä. Siihen liittyvät mm. kysymykset toimielinten toimintaan, talousarvion tilanteeseen ja rahoittamiseen jne. 

”Ajatus tästä esitetään EU-johtajien kokoukselle Belgian puheenjohtajakaudella. Unionin valmiiksi saattaminen on paras investointi rauhaan, turvallisuuteen ja vaurauteen”, puheenjohtaja päätti puheensa.

Päivän puheen ja sen jälkeisen politiikan linjat vaikuttavat pitkälle ensi kesäkuuta edeltävän vaalikampanjan ja EU:n seuraavan toimeenpanoelimen kokoonpanon muokkaamisessa.

Lue lisää von der Leyenin puheesta täältä (englanniksi).

Euroopan komissio on julkaissut von der Leyenin komission saavutukset yhdessä kannessa. Ne löytyvät täältä.