Siirry sisältöön

Uusi EU:n työmarkkinavirasto auttaisi kitkemään työehtorikkomuksia

Komissio esitteli ehdotuksensa EU:n uudeksi työmarkkinavirastoksi 13. maaliskuuta. Viraston on tarkoitus vahvistaa rajat ylittävien työehtorikkomusten valvontaa unionin alueella.

FinUnions pitää aloitetta erittäin tärkeänä. Myös Suomessa esiintyy ongelmia muista EU-maista tulevien työntekijöiden työ- ja palkkaehdoissa. 

Työsuojeluviranomaisen on vaikea valvoa toiseen EU-maahan rekisteröidyn yrityksen toimintaa, eikä yhteistyö toisen maan viranomaisten kanssa välttämättä onnistu.

FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto toteaa, että uusi virasto tulee tarpeeseen: ”Tämä on hyvä aloite ja voi osaltaan auttaa vähentämään epätervettä työehtokilpailua sisämarkkinoilla. Suomen viranomaiset saisivat tästä merkittävää lisäarvoa.”

Uusi työmarkkinavirasto ei voisi tehdä itsenäisiä tarkastuksia, mutta jäsenmaiden viranomaisten luvalla tai pyynnöstä se voisi koordinoida jäsenmaiden välisiä tutkimuksia ja lähettää omiakin tarkastajiaan kansallisten viranomaisten avuksi.

Virasto myös tukisi jäsenmaiden viranomaistoimintaa välittämällä tietoa ja teknistä apua sekä tunnistamalla ongelmia, joihin olisi hyvä puuttua. Se myös toimisi tarvittaessa välittäjänä rajat ylittävissä riitatilanteissa ja keräisi tilastotietoa tarkastuksista.

Lisäksi virasto tarjoaisi työntekijöille tietoa eri jäsenmaiden työmahdollisuuksista ja sosiaaliturvasta sekä auttaisi yrityksiä löytämään niiden tarvitsemaa työvoimaa ja noudattamaan EU-sääntöjä.

FinUnionsin mukaan virastolle pitäisi vielä saada sellaiset valtuudet, että tiedonkulku saataisiin varmuudella paremmaksi. Jäsenmaiden viranomaiset tulisi velvoittaa luovuttamaan virastolle tietoja tarvittaessa.

Komission ajatus on, että viraston toimintaa tarkasteltaisiin ja kehitettäisiin viiden vuoden välein. Tämä antanee mahdollisuuksia vahvistaa viraston valvoja- ja välittäjäroolia jatkossa.

Euroopan tason ay-järjestö ETUC toivottaa aloitteentyömarkkinavirastosta tervetulleeksi, mutta korostaa, että sen toiminnassa etusijalla on oltava nimenomaan työntekijöiden aseman parantaminen.

Ehdotus työmarkkinavirastosta menee seuraavaksi jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2019, ja sen sijoituspaikasta päättävät jäsenmaat.