Siirry sisältöön
Tuore Eurobarometri-kysely osoittaa, että EU-myönteisyys on kasvamaan päin. Kuva: iStock.

Uusi Eurobarometri-kysely: EU ja EU:n kansalaisuus nähdään myönteisinä

EU-vaalien alla lähes kolme neljäsosaa Eurobarometrin vastaajista (74 %) ilmoitti pitävänsä itseään EU:n kansalaisina, mikä on suurin osuus yli kahteen vuosikymmeneen. Suomalaisista 86 prosenttia pitää itseään EU:n kansalaisena. Tämä selviää tuoreesta Eurobarometri-kyselystä, joka toteutettiin keväällä 2024 kaikissa EU:n jäsenmaassa.

EU-myönteisyys kasvamassa

Yli kuusi kymmenestä (62 %) on optimistinen EU:n tulevaisuuden suhteen, mikä edustaa hienoista kasvua verrattuna edelliseen, syksyllä 2023 tehtyyn kyselyyn. Suomalaisista 72 prosenttia suhtautuu EU:n tulevaisuuteen optimistisesti. Myös kansalaisten luottamus EU:hun on kasvanut; vastaajista 49 prosenttia luottaa EU:hun, kun kansallisiin hallituksiin luottavien osuus on 33 prosenttia. Suomalaisista EU:hun luottaa 62 prosenttia ja hallitukseen sanoo luottavansa 43 prosenttia.

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka pidetään tärkeänä, mutta myös ilmasto- ja ympäristöasioita

Tuoreen Eurobarometri-kyselyn tulosten perusteella eurooppalaiset haluavat, että EU:sta tulee vieläkin vahvempi ja riippumattomampi, varsinkin tämän hetkiset globaalit haasteet huomioon ottaen. Tulevaisuuteen kansalaiset suhtautuvat aiempaa toiveikkaammin.

Yli kolme neljäsosaa eurooppalaisista (77 %) ja yli neljä viidesosaa (82 %) suomalaisvastaajista kannattaa EU-maiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yli seitsemän kymmenestä (71 %) on sitä mieltä, että EU:n on lisättävä puolustustarvikkeiden tuotantokapasiteettia. Suomalaisista tätä mieltä on 83 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista 34 prosenttia ja suomalaisvastaajista puolet pitää turvallisuutta ja puolustusta EU:n toiminnan päätavoitteena keskipitkällä aikavälillä. Toiselle sijalle nousevat ilmasto- ja ympäristöasiat (30 %), kolmannelle terveys (26 %) ja neljännelle talous ja muuttoliike (molemmat 25 %). Suomalaisvastaajilla toisella sijalla ovat ympäristö- ja ilmastoasiat (41 %), kolmannella talous (37 %) ja neljännellä sosiaalinen tasa-arvo ja koulutus (molemmat 21 %).

Suomalaisten tuki Ukrainalle edelleen vahvaa

Kansalaisilta ja erityisesti suomalaisilta tuki Venäjän hyökkäyssodan johdosta toteutettaville EU:n toimille on edelleen vankkaa Euroopassa.

Eurooppalaisista 70 prosenttia ja suomalaisista 94 prosenttia katsoo, että Ukrainaa on tuettava taloudellisesti. Kuusi kymmenestä hyväksyy EU:n Ukrainalle myöntämän ehdokasmaan aseman ja EU:n rahoituksen, jolla hankitaan puolustustarvikkeita ja toimitetaan ne Ukrainalle.

Viimeaikaisista kriiseistä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut eniten siihen, miten EU:n kansalaiset suhtautuvat tulevaisuuteen (42 %). Suomalaisista Venäjän hyökkäyssodan vaikutusta pitää suurimpana tulevaisuuskuvaan 80 prosenttia.

Käsitys Euroopan talouden tilanteesta on kuitenkin parantunut syksystä 2023; kaikista vastaajista 47 prosenttia ja suomalaisvastaajista 54 prosenttia pitää sitä nyt hyvänä.

Kevään Eurobarometri toteutettiin 3.–28.4.2024 kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa. Lue lisää täältä.