Siirry sisältöön

Uusi eurooppalainen työviranomainen aloittaa toimintansa tänä vuonna

Euroopan parlamentti, EU-komissio ja jäsenmaat ovat löytäneet sovun eurooppalaisen työviranomaisen perustamisesta. Uuden viranomaisen pitäisi aloittaa toimintansa vielä tänä vuonna.

Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenmaat ovat kolmikantaneuvotteluissaan päässeet alustavaan sopuun uuden eurooppalaisen työviranomaisen (ELA, European Labour Authority) perustamisesta Strasbourgissa torstaina 14 helmikuuta.

Uuden työviranomaisen toimivalta on työehtojen tarkastamisen osalta rajattu vain tukemaan tarkastuksia yhdessä tai useammassa jäsenmaassa. Jäsenmaat siis päättävät itsenäisesti yrityksiin tehtävistä tarkastuksista väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi. ELA voi toimivaltansa rajoissa ehdottaa yhteisiä yrityspaikkatarkastuksia jäsenmaille, mutta näissäkin tapauksissa kansalliset viranomaiset tekevät tarkastukset omien lakiensa ja käytänteidensä mukaan.

”Vaikka toimivaltuudet ovat rajalliset, ELA voi olla avuksi, kun kitketään jäsenmaiden välisiä työehtorikkomuksia. Suomen työsuojelutarkastajat saavat jatkossa apua, kun he selvittävät ulkomaisten yritysten laki- ja sopimusrikkomuksia Suomessa”, sanoo Suomen palkansaajien EU-toimiston FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto.

Yhteisymmärrys syntyi nopeasti, sillä jäsenmaat, komissio ja lopulta myös parlamentti olivat melko yksimielisiä työviranomaisen tarkastustehtävistä eivätkä halunneet siirtää kansallisten viranomaisten toimivaltaa EU:lle. Parlamentissa ELA-hankeen esittelijänä toiminut hollantilainen meppi Jeroen Lenaers on henkilökohtaisesti ajanut viranomaiselle sovittua vahvempaa roolia: keskustaoikeistolaiseen EPP-ryhmään kuuluva Lenaers halusi ELA:lle oikeudet velvoittaa jäsenmaat tarkastuksiin, joista voisi kieltäytyä vain poikkeustapauksissa.

ELA:n pitäisi aloittaa jo tänä vuonna

Uuden työviranomaisen keskeinen tehtävä on edistää jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja helpottaa tiedonkulkua. Virasto toimii sovittelijana jäsenmaiden viranomaisten välillä, kun kysymys on EU-lainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi ELA saa oikeuden koordinoida sosiaaliturvakysymyksiä, kun työntekijä siirtyy töihin toiseen jäsenvaltioon.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n sisämarkkinoiden keskeisistä vapauksista, ja toisessa jäsenmaassa työskentelevien määrä on vuosikymmenessä kaksinkertaistunut noin 17 miljoonaan.

”Euroopan työviranomaisen perustaminen on askel eteenpäin työntekijöiden oikeuksien turvaamisessa. Lisäksi se vakiinnuttaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria”, sanoo Euroopan ammattiyhdistysliikkeiden eurooppalaisen kattojärjestön ETUC:n liittosihteeri Liina Carr.

Uuden viranomaisen on määrä aloittaa vielä vuoden 2019 aikana ja olla täysin toimintakykyinen vuoteen 2023 mennessä. Viranomaisen vuosibudjetiksi on sovittu noin 50 miljoonaa euroa. ELA:ssa on tarkoitus työskennellä noin 140 virkamiestä, joista osa on jäsenmaista sekondeerattuja. Työmarkkinajärjestöillä on edustus viranomaisen hallintoneuvostossa ilman äänioikeutta.

Sovinto on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Olisi poikkeuksellista, jos kolmikantaneuvotteluissa löydettyä sopua ei hyväksyttäisi. Tämän jälkeen alkaa jäsenmaiden kilpailu siitä, mihin maahan uusi virasto sijoitetaan.