Siirry sisältöön
EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa sääntöihin, joilla pyritään hallitsemaan tekoälyn riskejä ja edistämään sen eettistä käyttöä. Kuva: iStock.

Uusi tekoälylaki hyväksyttiin parlamentissa

Parlamentti hyväksyi tänään kantansa äänin 499 puolesta, 28 vastaan ja 93 tyhjää neuvotteluihin maailman ensimmäisestä tekoälylaista. Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestö ETUC:n mukaan laki on parantunut parlamentin käsittelyssä, mutta tekoälyn vaikutusta työelämään ja työntekijöihin ei saa unohtaa tulevissa kolmikantaneuvotteluissa.

Tekoälylaki pyrkii varmistamaan, että tekoälyn käyttö Euroopassa tapahtuu kansalaisten oikeuksia kunnioittaen ja EU:n arvojen mukaisesti, eli ihmisten valvomana, syrjimättömästi ja yksityisyyden suojan huomioiden.

Säädös asettaa riskiperusteisia velvoitteita palveluntarjoajille tekoälyn eri käyttökohteiden riskitason mukaan. Tietyt käyttötavat, joiden riskitaso on korkein, kielletään kokonaan.

Mepit lisäsivät kiellettyjen käyttökohteiden listalle uusia kohtia. Nämä ovat mm. biometrinen etätunnistaminen julkisilla paikoilla (reaaliajassa tai jälkeenpäin), arkaluonteisiin ominaisuuksiin (esim. sukupuoleen, etnisen taustaan, kansalaisuuteen, uskontoon tai poliittiseen kantaan) perustuva luokittelu, ennakoiva poliisitoiminta eli rikosten ennustaminen profiloinnin, sijainnin tai aiemman käytön perusteella tai tunteiden tunnistusjärjestelmien käyttö lainvalvonnassa, rajavalvonnassa, työpaikoilla tai oppilaitoksissa.

Mepit ehdottavat, että korkeariskiseen tekoälyyn lasketaan järjestelmät, jotka pyrkivät vaikuttamaan äänestämiseen ja vaaleihin. Korkeariskisiin käyttökohteisiin luetaan tekoälyjärjestelmät, jotka aiheuttavat merkittävän uhan ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai perusoikeuksille tai ympäristölle.

Suojaa kansalaisten perusoikeuksille

Parlamentti haluaa kannassaan myös antaa kansalaisille yleisen oikeuden valittaa kansallisille viranomaisille tekoälyjärjestelmästä, joka rikkoo sääntöjä. Lisäksi kansalaisilla olisi oikeus saada selitys korkeariskisen tekoälyn päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi heidän perusoikeuksiinsa. Mepit laajensivat lakiin kuuluvan tekoälyviraston roolia. Virasto valvoisi sääntöjen noudattamista Euroopassa.

Varovaisen myönteinen vastaanotto ay-liikkeeltä

ETUC painottaa tämän päivän lehdistötiedotteessaan, että se on tyytyväinen parlamentin tekemiin merkittäviin parannuksiin. Nämä ovat järjestön mukaan velvollisuus kuulla työntekijöitä ja heidän ammattiliittojaan ennen tekoälyn käyttöönottoa työpaikalla, velvollisuus arvioida tekoälyn käyttöönoton vaikutusta perusoikeuksiin sekä kansallisille lainsäätäjille annettava avauslauseke, jolla rajoitetaan tekoälyjärjestelmien käyttöä työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Kattojärjestön mukaan parlamentti ei kuitenkaan onnistunut tukkimaan porsaanreikää, joka vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja perusoikeudet. Raportin 6 artiklan mukaan tekoälyn käyttöä työpaikalla rajoitetaan vain, jos se aiheuttaa ”merkittävän riskin”. Tämä ei ole ennalta varautumisen periaatteen mukaista. ETUC painottaa, että tätä ei voida hyväksyä, koska se jättää työntekijöiden turvallisuuden ja oikeudet alttiiksi väärinkäytöksille.

Tämän lisäksi ETUC on huolissaan siitä, että ihmisten perusoikeuksiin vaikuttava tekoälyn käyttö kuuluu standardointiprosessiin, jota ohjaavat yksityiset liike-elämän edut ja voimakas lobbaus.

Neuvottelut neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta aloitetaan heti. Niissä ETUC:n varapääsihteeri Isabelle Schömann näkee tärkeänä, että parlamentin esittämiä parannuksia hyväksytään kolmikantaneuvotteluissa, kun taas ”merkittävän riskin” käyttöönotto on poistettava.

Sen lisäksi Schömann näkee tarpeen direktiiviin.

”Työelämän tekoälyn on hyödytettävä yhtä paljon työntekijöitä kuin yrityksiäkin: tästä syystä tarvitaan uusi erityinen direktiivi, jolla varmistetaan, että ”ihminen valvonnassa” -periaatetta sovelletaan eurooppalaisilla työpaikoilla kuulemalla työntekijöitä heidän ammattiliittojensa kautta, ja turvataan työntekijöiden oikeudet ja suojelu.”