Siirry sisältöön
Yksi Euroopan parlamentin sisäänkäynneistä Brysselissä. Kuva: FinUnions
Kuva: FinUnions

Vähimmäispalkkadirektiivin käsittely EU-toimielimissä vauhdissa

Tärkeän hankkeen päävastuu on Euroopan parlamentin puolella jaettu kahdelle mepille.

Komission viime lokakuun lopussa julkaisema ehdotus riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa on aloittanut taipaleensa EU-lainsäätäjien käsittelyssä.

Euroopan parlamentin esittelijöiksi lakihankkeeseen on nimetty suurimman poliittisen ryhmän, EPP:n saksalaismeppi Dennis Radtke ja hollantilainen Agnes Jongerius S&D:stä, joka on toiseksi suurin ryhmä.

Kahden esittelijän taktiikkaa on käytetty myös esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivimuutoksen valmistelussa viime vaalikaudella. Tuolloinkin esittelijänä oli S&D:stä ammattiliittotaustainen Jongerius.

Hankkeen varjoesittelijät muista poliittisista ryhmistä ovat Monica Semedo (Renew Europe), Dominique Bilde (ID), Mounir Satouri (Vihreät), Elzbieta Rafalska (ECR) ja Özlem Demirel (The Left, aiemmalta nimeltään GUE/NGL).

Radtke ja Jongerius totesivat yhteisessä lausunnossaan 11. helmikuuta, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on paras tapa taata reilut palkat ja työehdot, ja että työehtosopimusten piiriin tulisi saada aiempaa enemmän työntekijöitä.

Esittelijät totesivat muun muassa myös että erilaiset lakisääteisistä vähimmäispalkoista tehtävät vähennykset tulisi kieltää. Tämä on myös yksi Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön ETUC:n muutosvaatimuksista komission direktiiviehdotukseen.

ETUC ajaa direktiiviin myös muun muassa lakisääteisille vähimmäispalkoille sitovaa, esimerkiksi kunkin maan keskiarvo- ja mediaanipalkkoihin sidottua alarajaa ja sekä keinoja neuvotteluoikeuden turvaamiseen ja ammattiliittojen häirinnän torjumiseen.

FinUnions on pitänyt komission esitystä myönteisenä aloitteena ja pitänyt tärkeänä, että esitys rakentuu vahvasti työehtosopimisen edistämiselle. Myös lakisääteisten vähimmäispalkkojen riittävän tason turvaaminen EU-maissa on välillisesti Suomen edun mukaista.