Siirry sisältöön

Veronkierron torjunta etenee – monikansallisten yhtiöiden verotietoja julkisiksi

Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuisessa täysistunnossaan säännöt, joiden mukaan suurten monikansallisten yritysten on ilmoitettava julkisesti, kuinka paljon ja missä ne maksavat veroja.

EP:n kannan mukaan yritysten on julkaistava myös EU-maiden ulkopuoliset tuloverotiedot. Tietojen on oltava saatavilla maksutta, ja yhtiön on julkaistava ne myös omalla verkkosivullaan.

Tavoitteena on verotuksen avoimuuden lisääminen. Uudet säännöt koskisivat yhtiöitä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa.

EP hyväksyi myös poikkeusmahdollisuuden verotietojen julkaisuun, kun kyse on kaupallisesti arkaluonteisista tiedoista.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) on ajanut rajoituksia säännöistä poikkeamiseen, jotta lainsäädäntöön ei tulisi tietojen salaamisen mahdollistavaa porsaanreikää.

EP:n kannan mukaiset säännöt olisivat kuitenkin avoimuuden kannalta vahvemmat ja tiukemmat kuin mitä komissio on alunperin ehdottanut.

Asian käsittely EU-toimielimissä jatkuu, ja lopullinen direktiivi astuu voimaan myöhemmin.

Komission arvioiden mukaan yhtiöveron välttely maksaa EU:n jäsenvaltioille 50–70 miljardia euroa
vuodessa menetettyinä verotuloina.