Siirry sisältöön
Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä valitaan Euroopan parlamenttiin uusien lakien valmistelutöihin. Kuva: iStock.

EU-vaalit lähestyvät – Oletko valmis?

EU-vaalit pidetään joka viides vuosi. Euroopan parlamenttiin valitaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi uudet edustajat vaalipäivänä 9.6.2024. EU-vaaleissa sinä voit päättää, kuka puolustaa etujasi unionissa.

Euroopan parlamentti valmistelee ja hyväksyy lakeja, jotka vaikuttavat laajasti: suuriin maihin ja pieniin yhteisöihin, globaalisti ja paikallisesti. EU:n lainsäädännössä käsitellään melkein kaikkien tärkeinä pitämiä asioita: ympäristöä, turvallisuutta, muuttoliikettä, sosiaalipolitiikkaa, kuluttajien oikeuksia, taloutta, oikeusvaltioperiaatetta ja myös työelämän kysymyksiä. Nykyään jokaiseen tärkeään kotimaiseen aiheeseen liittyy myös eurooppalainen näkökulma. On helppo unohtaa, kuinka moniin ihmisiin EU-vaalien tulos vaikuttaa.

Kansalaisten valitsemat lainsäätäjät

Euroopan parlamentin jäsenet päättävät uuden lainsäädännön sisällöstä. Tämän lisäksi mepit äänestävät uusista kauppasopimuksista, valvovat muita EU:n toimielimiä, huolehtivat EU:n varojen asianmukaisesta käytöstä ja käynnistävät tutkimuksia erityiskysymyksistä.

Vaalien jälkeen Euroopan parlamentti valitsee EU:n toimeenpanevan elimen, Euroopan komission, uuden puheenjohtajan ja hyväksyy komission muut jäsenehdokkaat. Euroopan komissio ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia Euroopan parlamentille. Lue täältä lisää Euroopan parlamentin toimivallasta.

15 meppipaikkaa Suomelle

Meppipaikkojen jakaantuminen on määritelty EU:n perussopimuksissa. Suurilla mailla on enemmän paikkoja kuin pienillä, mutta alenevan suhteellisuuden periaatteen ansiosta pienet maat saavat enemmän paikkoja kuin niille kuuluisi puhtaasti väkiluvun perusteella.

Vaalikaudelle 2024–2029 Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien parlamentin jäsenten määrä on 15. Näissä vaaleissa puolueet näin ollen kilpailevat yhdestä lisäpaikasta. 

Kuinka mepit valitaan? EU-vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d’Hondt’in laskentamenetelmää. Lue lisää täältä.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät

Useimmat kansalliset puolueet kuuluvat johonkin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen. Euroopan parlamentin jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Jäsenet eivät ole ryhmittyneet kansallisuuden vaan poliittisten kantojen mukaan. Tällä hetkellä parlamentissa on 7 poliittista ryhmää. 

Suomesta nykyisessä Euroopan parlamentissa on 14 edustajaa, jotka jakautuvat seuraavasti poliittisten ryhmien välillä:

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin ja vanhin ryhmä. Kolme edustajaa Kokoomuksesta 

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 

S&D-ryhmä on Euroopan parlamentin toiseksi suurin poliittinen ryhmä. Kaksi edustajaa SDP:ltä. 

Renew Europe

Euroopan parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä. Suomen Keskustalla on kaksi edustajaa ja RKP:llä yksi edustaja. 

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi – ryhmä 

Euroopan parlamentin neljänneksi suurin ryhmä. Kolme edustajaa Vihreiden puolueesta. 

Euroopan konservatiivit ja reformistit 

ECR-ryhmä on Euroopan parlamentin keskustaoikeistolainen poliittinen ryhmä, jonka jäseninä ovat Perussuomalaisten kaksi edustajaa. 

Identiteetti ja demokratia (ID)

ID:llä ei ole edustajia Suomesta. ID on viidenneksi suurin ryhmä Euroopan parlamentissa. 

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä – GUE/NGL   

Vasemmistoliitosta yksi edustaja. 

Sitoutumattomat 

Ei edustajia Suomesta. 

EU-vaalit v. 2019

Viime EU-vaaleissa toukokuussa 2019 äänestysaktiivisuus kasvoi selvästi. Vaaleissa äänesti yli 200 miljoonaa eurooppalaista EU:n 28* jäsenmaassa. Koko EU:n äänestysprosentti oli tällä kertaa yli 50 (50,66 %). Suomessa äänestystulos oli vuoden 2019 vaaleissa 40,8 prosenttia eli keskiarvoa heikompi. Silti kyse oli Suomen EU-vaalihistorian toiseksi korkeimmasta äänestysprosentista. Toukokuun 2019 vaaleissa valittiin 751 meppiä, mutta parlamentin jäsenmäärä pieneni 705:een Brexitin jälkeen helmikuussa 2020. Tämän vuoden vaaleissa jaossa on 720 paikkaa.

*Nykyinen jäsenvaltioiden määrä on 27 Brexitin jälkeen.

Kuva: Euroopan parlamentti 2019–2024, järjestäytymisistunto 2.7.2019. Lähde: Euroopan parlamentti.

Miksi sinä äänestäisit?

Yhä monimutkaisemmassa, epävakaammassa ja tiiviimmin yhteen liitetyssä maailmassa Euroopan unioni joutuu käsittelemään maailmanlaajuisia haasteita, joista mikään EU-maa ei selviä yksin. Se on suuri urakka, ja äänestämällä vaikutat sen kehitykseen.

Demokratiaa ei saa koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Se on yhteinen saavutus, ja on meidän kaikkien vastuulla pitää sitä yllä. EU-vaalit ovat tilaisuutesi vaikuttaa. Äänestyksellä on suora vaikutus seuraavan parlamenttikauden EU-linjauksiin!

Seuraavat EU-vaalit järjestetään Suomessa 9.6.2024. Voit myös ennakkoäänestää ja äänestää ulkomailla. Jos olet Suomen tai EU:n kansalainen ja viimeistään vaalipäivänä täyttänyt 18 vuotta, sinulla on äänioikeus. EU-vaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Tutustu myös tuoreeseen EU-vaaliennusteeseen täältä.

Lisätietoa miten äänestät europarlamenttivaaleissa, saat täältä.

Miten EU vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme? Lue tästä lisää täältä.