Siirry sisältöön

EU:n työviranomaisen perustamisesta saatava päätös tällä EU-vaalikaudella

EU:n yhteinen, maasta toiseen liikkuvan työvoiman oikeuksia valvova elin tuli askeleen verran lähemmäs, kun Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi 20. marraskuuta kantansa Euroopan työviranomaisen perustamiseen.

Uuden työviranomaisen (European Labour Authority, ELA) keskeisin tehtävä olisi auttaa kansainvälisten työehtorikkomusten valvonnassa. Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan tuore kanta on tässä mielessä lakialoitteen tehneen komission näkemystä edistyksellisempi. 

Valiokunnan mukaan esimerkiksi jäsenmaiden tulisi lähtökohtaisesti sallia yrityksiin tehtävät tarkastukset silloin, kun epäillään väärinkäytöksiä. 

Tarkastusten tekemisessä aloitteellisia voisivat olla sekä jäsenmaat että työviranomainen, mutta parlamentin valiokunnan mukaan myös kansalliset työmarkkinajärjestöt voisivat tuoda mahdollisia tarkastustapauksia ELA:n tietoon.

Suomen palkansaajien mielestä on erittäin tärkeää saada ELA:n perustaminen käsiteltyä tällä parlamenttikaudella, jotta työviranomaisen toiminta saadaan käynnistettyä mahdollisimman pian. 

ELA:lla pitäisi palkansaajien mielestä olla kaikkiaan riittävät valtuudet tarttua rikkomusepäilyihin, jotta väärinkäytöksiä saadaan kuriin. 

Komissio on halunnut, että viranomaisen aloitettua sen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään tietyin väliajoin. Toimivaltuuksia on siis mahdollista tulevaisuudessa vahvistaa. 

Lainsäätäjät pääsevät päättämään ELA:n lopullisesta perustamismuodosta sitten kun myös jäsenmailla on neuvottelukantansa valmiina. 

Neuvosto työstää kantaa parhaillaan, ja sen on mahdollista olla valmis aikaisintaan joulukuussa 2018. 

Lisätietoa ELA:sta ja komission ehdotuksesta FinUnionsin jutussa 21.9.2018