Siirry sisältöön
Mielenosoituksia on pidetty Valko-Venäjän ammattiliittokollegoiden vapauttamisen puolesta. Kuva: Alexander Ivanou, IndustriAll Global Union.

Euroopan parlamentti: Ay-toimijat ovat joutuneet Valko-Venäjällä ajojahdin kohteiksi

Euroopan parlamentti kokoontui tällä viikolla lyhyempään täysistuntoon, jossa se kävi laajaa keskustelua Ukrainan sodasta ja sen seurauksista sekä Valko-Venäjän roolista. Ammattiliittojen johtajien pidättäminen Valko-Venäjällä nousi esille keskusteluissa. Parlamentin jäsenet vaativat julkilauselmassa vangittujen valkovenäläisten ammattiliittojen aktivistien välitöntä vapauttamista.

Yleinen poliittinen tilanne Valko-Venäjällä on tulenarka. EU-komissaari Didier Reyndersin mukaan maassa on lähes 1 200 poliittista vankia. Niiden lisäksi tuhansia ihmisiä on pidätetty viimeisten 18 kuukauden aikana heidän vaatiessa demokraattisten oikeuksiensa käyttöä.

”Valko-Venäjän demokraattisen opposition rohkeat johtajat ja aktivistit ovat joutuneet hyökkäyksen kohteiksi. Monet heistä istuvat jo nyt vankilassa poliittisista syistä. Myös oppositiojohtajat on joutunut maanpakoon tai heitä vastaan on nostettu vakavia syytteitä. Ammattiyhdistysjohtajiakin vastaan hyökätään, mikä on toinen esimerkki Aljaksandr Lukašenkan järjestelmällisestä pyrkimyksestä vaientaa kaikki riippumattomat äänet Valko-Venäjällä”, totesi Reynders.

EU on antanut rahallista tukea Valko-Venäjän kansalle noin 65 miljoonaa euroa. Edunsaajien joukossa on muun muassa sorron uhreja sekä etulinjassa olevia kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Komissaari lupasi, että EU seisoo jatkossakin maan kansalaisten rinnalla, mutta ihmisoikeusvastaista toimintaa ei voida hyväksyä.

Yhdistymisvapauden puolesta

Parlamentin jäsenistä muun muassa Agnes Jongerius (S&D, Hollanti) sekä Marianne Vind (S&D, Tanska) käyttivät puheenvuoron.

”Toissa päivänä 17. toukokuuta Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät Valko-Venäjän itsenäisen ammattiliiton BITU:n varapuheenjohtaja Maksim Pazniakoun. Hänet valittiin vasta neljä päivää sitten korvaamaan jo vankilassa olevat ay-kollegat”, Jongerius päivitti.

Hän jatkaa:
”Selvä toimintakaava on havaittavissa. Ay-toimijoita on pidätetty viime kuukauden aikana tiuhaan tahtiin, heitä vakoillaan ja heidän kotonaan suoritetaan kotietsintöjä. Tämä on hyökkäys kaikkia valkovenäläisiä työntekijöitä vastaan ja heidän oikeuksiensa loukkaamista”, hän lausui.

Jongerius painotti myös, että yhdistymisvapaus ja järjestäytymisoikeus ei ole neuvoteltavissa oleva asia.

Marianne Vind vertaili taas vuorossaan ay-toimijoiden pidätyksiä noitavainoon.

”Ay-toimijoiden ainoa rikoksensa on väkivaltaisen hallinnon vastustaminen ja perusvapauksien vaatiminen. He ovat arvostelleet hallintoa ja nyt heitä uhkaa vuosien vankeus. Ammattiliitoilla on ollut tärkeä rooli demokratian edistämisessä Valko-Venäjällä. Annan täyden tuen EU:lle auttaa ammattiliittoja maassa”, hän esitti.

Parlamentti vaati tänään hyväksytyssä julkilauselmassa ay-toimijoiden välitöntä vapauttamista sekä ihmis- ja perusoikeuksia, erityisesti työntekijöiden oikeuksia, suojelevien kansainvälisten yleissopimusten täysimääräistä kunnioittamista.

Pidätetyt ovat mielipidevankeja

Pidätysten takia eurooppalainen ay-liike ja kansainvälinen työjärjestö ovat aloittaneet eri kampanjoita ja kirjelmiä vankien vapauttamisen puolesta.

Suomalainen palkansaajaliike vetosi myös vangittujen aktiivien puolesta Helsingin Sanomat -lehdessä viime viikolla.

Kirjoituksessaan SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteavat, että Valko-Venäjän ammattiliittokollegat ovat useiden vuosien ajan osoittaneet suurta rohkeutta kamppaillessaan työntekijöiden perusoikeuksien, muiden ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta.

”Kansainvälisten järjestöjen, hallitusten ja poliittisten johtajien on puolustettava näkyvästi ay-toimijoiden vapauttaan ja oikeuttaan toimia riippumattomasti maan hallinnosta. He ansaitsevat täyden tuen”, puheenjohtajat kirjoittavat.

Myös ILO:n pääjohtaja Guy Rider on kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia välittömästi vapauttamaan ay-toimijat ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että nämä aktiivit voivat harjoittaa ay-toimintaansa ilman väkivaltaa tai uhkailua.

Ay-liikkeen toimijat ovat käyttäneet laillista oikeuttaan yhdistymisvapauteen, ja siksi heidän pidättämisensä on vakava perusihmisoikeuksien loukkaus. Syytteiden perusteella ay-toimijat voidaan tuomita Valko-Venäjällä vankeuteen tai vapaudenrajoituksella kahdesta viiteen vuodeksi tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.