Siirry sisältöön

Eurooppalaiset yritysneuvostot kääntävät katseensa komissioon päin

Euroopan parlamentissa äänestettiin viime viikolla oma-aloitemietintö, jossa ehdotetaan eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) oikeuksien vahvistamista suurten eurooppalaisten yritysten työntekijöiden äänen vahvistamiseksi. Parlamentin jäsenistä enemmistö äänesti EPP:n Dennis Radtken (Saksa) laatiman mietinnön puolesta (385 puolesta ja 118 vastaan). Nyt pallo on komissiolla.

Eurooppalaiset yritysneuvostot ovat suurten yritysten eurooppalaisia ​​työntekijöitä edustavia elimiä, joita säännellään eurooppalaisista yritysneuvostoista annetulla direktiivillä. EWC-direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on taattava molemmissa jäsenvaltioissa vähintään 1000 työntekijän ja vähintään 150 työntekijän yritysten työntekijöiden oikeus muodostaa eurooppalainen yritysneuvosto.

Yritysneuvostojen kautta yrityksen työntekijöiden tulee saada tietoa yrityksen johdolta ja heitä on kuultava tärkeistä liiketoimintapäätöksistä. Eurooppalaisen ay-liikkeen mukaan yritysneuvostoja koskeva direktiivi on päivitettävä vastaamaan tämän päivän tarpeita ja samalla on puututtava sen suurimpiin ongelmiin, jotka haittaavat neuvostojen kuulemis- ja tiedotustoimintoja.

Dennis Radtken oma-aloite mietintö, joka parlamentissa keräsi 385 ääntä puolesta, voidaan nähdä ensimmäisenä askeleena kohti ”työdemokratian parantamista ja takaamista”.

Yritysneuvostojen toimintaa pitäisi laajentaa. Saksalaismeppi Dennis Radtke ehdotti parlamentin hyväksytyssä mietinnössä, että EWC:n vuosittaisten kokousten vähimmäismäärä nostetaan yhdestä kahteen.  

Mietinnöllä terävöitetään yritysneuvostojen oikeuksia ja mahdollisuuksia päästä oikeuteen. Radtke on myös halunnut vahvistaa toimintatapaa, jonka mukaan yritysten on maksettava EWC:n ja johdon välisistä oikeudenkäyntikuluista. Näin toimitaan jo Saksassa, mutta ei kaikissa EU-maissa. Raportti tavoittelee sakkojen enimmäismäärän nostamista yrityksille, jos ne eivät kunnioita EWC:n oikeuksia.

”Työpaikoilla osallistaminen on nähtävä lisäarvona yrityksille eikä haittana”, Radtke on kommentoinut direktiivin tarkistusta Euractiv -lehdelle.

Euroopan ammattiliittojen tutkimusinstituutti ETUI:n EWCdb.eu -tietokannan mukaan EU/ETA-alueella toimii 990 eurooppalaista ​​yritysneuvostoa, jotka edustavat miljoonia työntekijöitä. Suomessa toimii yli 50 EWC yritystä, eli niitä, joiden pääkonttori on Suomessa.  

Pallo siirtyy komissiolle

Kun Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, pallo siirtyi komissiolle, joka pitäisi kolmen kuukauden kuluessa jättää lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisen yritysneuvostodirektiivin muuttamiseksi. Komissiolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta noudattaa tätä pyyntöä.

EU:n työllisyys- ja sosiaalisista asioista vastaava komissaari Nicolas Schmit on antanut lupauksen komission puolelta seurata raporttia lainsäädäntömuutoksineen, kun Euractiv -lehti tiedusteli häneltä, miten komissio suhtautuisi mietinnön hyväksymiseen parlamentissa.