Siirry sisältöön

Kilpailu uuden työviranomaisen isännyydestä käy EU-kulisseissa

Kulisseissa käy kuiske, kun mahdolliset isäntämaat yrittävät vakuuttaa muita jäsenmaita siitä, miksi juuri ne olisivat sopivimpia tänä vuonna aloittavan EU:n uuden työviranomaisen sijoituspaikaksi.

Euroopan parlamentti, EU-komissio ja jäsenmaat löysivät helmikuussa yhteisen sävelen uudesta EU:n työviranomaisesta (ELA, European Labour Authority), jonka tehtävä on muun muassa avustaa jäsenmaita työehtojen tarkastuksissa ja edistää kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Lue lisää EU:n työviranomaisen perustamisesta FinUnionsin jutusta 15. helmikuuta 2019

Jotta päätös uuden viranomaisen toimivaltuuksista saatiin aikaan mahdollisimman helposti, neuvotteluissa jätettiin ratkaisematta, mihin jäsenmaahan uusi virasto sijoitettaisiin. Kevään aikana virastoa havittelevat jäsenmaat ovatkin pyrkineet vakuuttamaan muut siitä, miksi juuri ne ovat muita sopivampia uuden työviranomaisen isäntämaiksi.

Kolmen kauppa? 

Virallisesti virastoa on hakenut kolme jäsenmaata. Slovakia, Kypros ja Latvia. Slovakiaa ja Kyprosta pidetään vahvoina ehdokkaina, sillä neuvoston päätöksen mukaan etusija pyritään antamaan jäsenmaille, jotka ovat liittyneet unioniin vuonna 2004 tai sen jälkeen ja joihin ei ole sijoitettu EU:n virastoja.

Myös Latvia on liittynyt unioniin vuonna 2004, mutta Riikaan on sijoitettu Euroopan sähköisen viestinnän säätelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC), mikä todennäköisesti heikentää Latvian mahdollisuuksia. Latvia on yrittänyt vähätellä viraston merkitystä sanomalla, että oikeastaan kyseessä on reilun 10 ihmisen toimisto.

Slovakian työministeri Jan Richter on kertonut lobanneensa Bratislavaa sijoituspaikaksi 19 jäsenmaalle, joista 12 äänestäisi Slovakian puolesta ja neljä muuta saattaisi äänestää Slovakiaa. Pääministeri Peter Pellegrini on puolestaan viime kuukausina tavannut sekä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin että Saksan liittokanslerin Angela Merkelin. Ranska ja Saksa eivät ole ilmaisseet suoraan, että ne äänestäisivät Bratislavan puolesta.

Neuvosto päättää kesäkuussa

On todennäköistä, että hakijoiden määrä kasvaa. Ainakin Bulgaria on harkinnut hakevansa virastoa, ja myös Irlannissa on puhuttu, että hallituksen pitäisi hakea viraston isännyyttä. Irlantiin on jo sijoitettu EU:n elin- ja työolojen kehittämisvirasto (Eurofound).

Jäsenvaltioiden on lähetettävä hakemuksensa viraston isännyydestä toukokuun 6. päivään mennessä. Komissio arvioi hakemuksista esimerkiksi kulkuyhteyksien sujuvuutta, tilojen soveltuvuutta sekä viraston työntekijöiden perheiden mahdollisuuksia työllistyä ja opiskella. Komission arvion jälkeen neuvosto päättää viraston sijainnista 13. kesäkuuta.