Siirry sisältöön
Espanjan painopisteisiin kuuluvat mm. vihreä siirtymä ja sähkömarkkinoiden uudistus, jotka ovat jääneet Ukrainan sodan varjoon, mutta ovat isoja haasteita Euroopalle. Kuva: EU2023ES.

Miltä näyttää Espanjan kausi EU-puheenjohtajana?

Pari viikon päästä EU-puheenjohtajuus siirtyy Ruotsilta Espanjalle. Puheenjohtajakaudellaan Espanja on kertonut panostavansa Euroopan uudelleenteollistumiseen ja vihreään siirtymään. Myös sosiaalisen pilarin lujittaminen ja Euroopan yhtenäisyyden vahvistaminen kuuluvat tavoitteisiin tulevan kuuden kuukauden aikana.

Espanjan EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa hiukan erilaisissa tunnelmissa kuin mitä oli odotettu. Espanjassa valmistaudutaan eduskuntavaaleihin 23.7. Mielipidemittausten mukaan Pedro Sánchezin vasemmistohallitus saattaa kaatua ja tilalle voi tulla konservatiivinen hallinto tai myös koalitio äärioikeiston kanssa on mahdollinen.

Edellisen kerran kun Espanja toimi EU:n puheenjohtajana, vuosi oli 2010. Sen jälkeen Eurooppa on kokenut kovia ja käynyt läpi kriisin kriisin perään.

”Uskoa vahvaan Eurooppaan ei saa menettää. Kaikkien haasteiden keskellä unioni on yhtenäisempi kuin koskaan”, totesi Sànchez pitämissään puheessaan EU-puheenjohtajuuden ohjelman julkistamistilaisuudessa 15.6.

Pääministeri Pedro Sánchez Espanjan EU-puheenjohtajuuden ohjelman julkistamistilaisuudessa. Kuva: EU2023ES.

”Kaikkien muutosten keskipisteessä on EU-kansalaisten hyvinvointi: palkat, työpaikat, sukupuolten tasa-arvo ja vapaus”, jatkoi Sánchez.

Näillä puheilla Espanja on sitoutunut edistämään suurempaa sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta kautensa aikana.

Neljä painopistettä ohjelmakaudelle

Espanjalla on neljä prioriteettia, joiden avulla se pyrkii luotsaamaan puheenjohtajakauttaan.

Ensimmäisenä asiana Espanja painottaa Euroopan uudelleen teollistamista ja avoimen strategisen autonomian varmistamista. Tämä edellyttää strategisten teollisuudenalojen ja teknologioiden kehittämistä Euroopassa. Innovaation, teollisuuspolitiikan ja yhtenäismarkkinoiden laajemman yhdentymisen edistämisen sekä kauppasuhteiden laajentamisen ja monipuolistamisen kolmansien maiden kanssa, ja jonka kautta vahvistetaan eurooppalaisia ​​toimitusketjuja.

Toisena prioriteettina Espanja korostaa ekologista siirtymistä ja ympäristöön sopeutumista. Tätä varten pääministeri muistutti mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huippukokouksesta ja vuoden 2030 Agendan huippukokouksesta. Vihreä siirtymä säästäisi Euroopassa jopa 133 miljardia euroa fossiilisten polttoaineiden tuonnissa vuoteen 2030 mennessä.

Kolmantena asiana EU:n on lujitettava sosiaalista pilaria, jotta sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus kasvaa Euroopassa. Se myös edellyttää, että suurten globaalien yritysten veronkiertoa saadaan suitsettua. Espanja haluaa edistää yritysverotuksen vähimmäisstandardien luomista kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti digitaalisella alalla, torjuakseen veronkiertoa ja yritysbulvaanien käyttöä. Maa vaatii myös monivuotisen rahoituskehyksen asianmukaista tarkistamista vuosille 2021–2027 ja finanssipolitiikan uudistamista.

Neljäs prioriteetti on Euroopan yhtenäisyyden vahvistaminen, minkä vuoksi Espanja keskittyy sisämarkkinoiden syventämiseen sekä yhteisten välineiden, kuten NextGenerationEU-rahastojen, parantamiseen. Espanjan pääministeri Sánchez kertoi myös, että maa aikoo tehdä kaikkensa sen eteen, että unioni saattaisi päätökseen mielipiteitä jakavan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen vuoden loppuun mennessä.  

Alustatyödirektiivi kysymysmerkki

Odotukset ay-liikkeen puolelta ovat korkealla liittyen sosiaaliseen Eurooppaan ja kaikki seuraavat tarkasti alustatyön tekijöiden aseman parantamiseen tähtäävän direktiivin kehitystä EU-tasolla. Neuvoston puheenjohtajana Espanjalla on merkittävä asema alustatyödirektiivin kolmikantaneuvotteluissa. Heinäkuun vaalien jälkeen maassa saattaa olla uusi hallitus, ja poliittinen suunta voi vaihtua yhdessä yössä. Gig Economyn uutiskirjeessä kerrotaan, että lähettien lainsäädäntö Espanjassa on hyvin samanlainen kuin Euroopan parlamentin ehdotus yleisestä työllisyysolettamasta. Espanja on tähän asti myös pidetty hyvin työntekijämyönteisenä EU-maana. Espanjan oikeistolainen PP ja äärioikeistolainen Vox vastustavat molemmat aktiivisesti alustatyöntekijöiden työsuhdetta. Siksi vaalit ovat hyvin keskeisessä asemassa näin puheenjohtajakauden kynnyksellä.

Virallinen verkkosivusto avattu

Viime viikolla Espanja avasi puheenjohtajamaan virallisen sivuston verkossa. Pääministeri Sànchezin viesti pj-kauden ohjelmasta löytyy täältä. Seuraa myös viestintää Twitterissä.

Puheenjohtajakauden aikana Espanja järjestää 23 epävirallista ministerikokousta 21 kaupungissa eri puolilla maata. Yksityiskohtaisempi ohjelmakalenteri löytyy täältä.