Siirry sisältöön
Miniatyyrimiehiä rakennustelineillä.

Euroopan parlamentti valmis neuvotteluihin minimipalkasta

Euroopan parlamentin täysistunnossa otettiin tänään kantaa eurooppalaista minimipalkkaa koskevan direktiiviehdotuksen jatkovalmisteluun. Täysistunnon enemmistö vahvisti selkeällä enemmistöllä (äänestystulos 443 puolesta, 192 vastaan ja 58 tyhjää) Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan 11.11.2021 hyväksymän mandaatin aloittaa Euroopan parlamentin puolesta neuvottelut ns. trilogissa eli Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroopan komission välillä. 

Mandaatti aloittaa neuvottelut pohjautuu työllisyysvaliokunnan mietintöön. Mietinnössä on komission direktiiviehdotusta selkeämmin vahvistettu sitä, että lakisääteisten minimipalkkojen tulee taata elämiseen riittävä toimeentulo. 

Toiseksi mietinnössä on direktiiviehdotusta enemmän korostettu työehtosopimusosapuolten vapaata neuvotteluoikeutta niissä jäsenmaissa, joissa palkoista sovitaan työehtosopimuksilla. Lakisääteistä minimipalkkaa ei edellytetä otettavaksi käyttöön. Työllisyysvaliokunnan mietintö tunnistaa direktiiviehdotusta yleissitovien työehtosopimusten järjestelmät. 

Täysistunnon hyväksymä mandaatti neuvotella minimipalkasta ei kyseenalaista suomalaista työmarkkinamallia.

FinUnions on seurannut eurooppalaista minimipalkkaa koskevan direktiiviehdotuksen valmisteluja tiiviisti. Suomen lisäksi viidessä muussa EU-maassa on työehtosopimuksilla neuvoteltavat minimipalkat. Muissa 21 EU-jäsenmaassa on säädetty minimipalkoista lailla.  

Minimipalkkadirektiivin aloitteentekijöinä ovat europpaparlamentaarikot Dennis Radtke (EPP) ja Agnes Jongerius (S&D).