Siirry sisältöön
Teksti "Due Diligence" revittynä esiin pahvin alta.

Missä viipyy EU:n yritysvastuudirektiivi?

Tätä miettii moni kansainvälisen järjestö, ja syystä. Komission piti esitellä ehdotuksensa uudeksi EU-tason yritysvastuudirektiiviksi vielä tänä vuonna. Komissio on toistamiseen lykännyt lupaamansa ihmisoikeuksien due diligence -direktiivin antamista. Vastuullisen liiketoiminnan täytäntöönpanon edellyttämä lainsäädäntö luvattiin alun perin kesäksi, sen jälkeen syksyksi, ja viimeksi siirrettiin sitten uudelleen joulukuun 8. päivään. Nyt lainsäädäntö on kadonnut komission viimeisimmältä asialistalta.

Moni järjestö, mukaan lukien ETUC ja suomalaiset toimijat kuten Eetti ry, Fairtrade Finland, Finnwatch ja Palvelualojen ammattiliitto PAM, ovat esittäneet huolensa lainsäädännön viivästyksen johdosta, minkä he esittävät myös yhteisessä kirjeessä Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Järjestöt haluavat EU:n markkinoilla toimivien yritysten toimitusketjuista kestäviä sitovan ihmisoikeus- ja ympäristölainsäädännön avulla. Viesti on selvä: Vastuullisuusdirektiivi maaliin nyt!

Koko arvoketju mukaan tarkasteluun ja vastuu yrityksille

Kirjeessä, todetaan, että vaikka jotkut EU-jäsenvaltiot selvästi haluavat lisätä yritysten vastuullisuutta
ja säätää omaa yritysvastuulainsäädäntöä, kuten tilanne on Saksassa ja Suomessa, se ei riitä. Komission on myös kannettava vastuu ja varmistettava yhteiset säännöt unionin sisämarkkinnoilla.

EU:n tasoinen yritysvastuudirektiivi velvoittaisi yrityksiä itse huolehtimaan siitä, etteivät ne tuotantonsa missään vaiheessa polje ihmisoikeuksia tai riko kansainvälisen työjärjestö ILOn määrittämiä työelämän peruoikeuksia; kuten käytä pakkotyötä tai aiheuta tuhoa ympäristölle.

SAK:n Pia Björkbacka on todennut FinUnionsin blogissa vuoden alussa, että yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on vaatinut vahvaa EU-direktiiviä, jotta yritykset saataisiin vastuuseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Ihmisoikeuksia vahvistavalle EU-yritysvastuulainsäädännölle on vahva tuki.

Myös Euroopan parlamentti on kehottanut keväällä 2021 komissiota esittämään ehdotusta yritysvastuusta, jolla vahvistetaan ihmisoikeuksien toteutumista yritystoiminnassa.

EU:n laajuinen lainsäädäntöä, joka auttaa estämään ihmisoikeusloukkauksia ja ympäristöhaittoja EU:n alueella toivimien yritysten koko tuotantoketjussa, on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.

“EU-sääntely, joka keskittyy tasapainoisesti ihmisoikeusloukkausten ja liiketoiminnan kielteisten vaikutusten tehokkaaseen ehkäisyyn sekä tehokkaaseen valvontaan, seuraamuksiin ja oikeussuojakeinoihin on kaikkien työntekijöiden ja vastuullisesti toimivien yritysten etu”, painottaa Björkbacka blogissaan.

Kuvateksti: EU-direktiivi mahdollistaisi vastuullisen ja kestävän tuotannon myös Euroopan ulkopuolella