Siirry sisältöön
Se, että nuoria vuonna 2022 muistutetaan omalla teemavuodella, onkin hieno asia, mutta pelkkä teema ei ole riittävä. Kuva: iStock.

Nuorten teemavuosi on juhlan paikka – toimia tarvitaan nuorten työntekijöiden elämän parantamiseksi

Tänä vuonna Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti keskittyvät tuomaan nuorten tarpeet ja äänet etulinjalle. Euroopan nuorison teemavuosi on ehdottomasti juhlan paikka, mutta konkreettisia toimia etsintäkuulutetaan. Eurooppalainen ay-liike on tiiviisti seurannut työelämän muutokset erityisesti nuorten kannalta pandemian jalanjäljissä. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUCin johtokunnalta tuli maaliskuussa päätöslausuma, jossa se painottaa nuorten teemavuoteen liittyviä toimia.

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työnteon tavat pirstaloituneet, mikä on aiheuttanut suurta epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Tiedetään myös, että pandemialla on ollut kielteinen vaikutus nuorten työllisyys- ja harjoittelumahdollisuuksiin.

Eurooppalainen ay-liike on esittänyt huolensa erityisesti heikosti koulutettujen nuorten osalta, joilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä epäoikeudenmukaisia työehtoja, määräaikaisten sopimusten, nollatuntisten työsopimusten ja näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen muodossa. Tähän kuuluu myös palkattomia tai huonosti palkattuja harjoittelupaikkoja, jotka usein korvasivat lähtötason työpaikkoja.

Se, että nuoria vuonna 2022 muistutetaan omalla teemavuodella, onkin hieno asia, mutta pelkkä teema ei ole riittävä. ETUC vaatii konkreettisia toimia ja lainsäädäntömuutoksia nuorten työntekijöiden elämän parantamiseksi EU:n jäsenvaltioissa. Päätöslauselmassaan ETUC tuo esille muun muassa seuraavat asiat, joita eurooppalainen ay-liike aikoo vuoden aikana painottaa: palkattomien harjoittelujen kieltäminen, nuorisotakuun vahvistaminen, ALMA-ohjelman seuraaminen, nuorten kansalaisten dialogin kehittäminen päättäjien kanssa sekä Euroopan nuorten kansalaistoiminnan lisääminen.

Nuorille tarjottava laadukkaita palkallisia työharjoittelupaikkoja

Harjoittelua pidetään usein hyvänä tapana saada nuorille arvokasta työkokemusta ja saada jalansijaa työmarkkinoilla. Niiden merkitys on kasvanut ja vastavalmistuneiden on yhä vaikeampi löytää työpaikka. Laajalti raportoidut väärinkäytökset ovat kuitenkin johtaneet äänekkääseen kritiikkiin, koska harjoittelupaikat ovat usein palkattomia tai huonosti korvattuja. Sekä julkiset että yksityiset tahot käyttävät edelleen molemmat nuoria yhtä lailla hyväkseen. 

Harjoittelua säätelevä lainsäädäntö vaihtelee jäsenmaasta toiseen. Kun otetaan huomioon nuorten liikkuvuuden taso, ETUC näkee tarpeen yhdenmukaistaa toimia EU:n tasolla ja tehdä niistä sitovia. ETUC painostaa lakiehdotukseen, jolla kiellettäisiin palkattomat työharjoittelupaikat, joita tarjotaan ”vapaan markkinan harjoittelupaikkana”. Näillä työharjoitteluilla on pyritty hankkimaan työkokemusta ennen vakinaiseen työhön ryhtymistä ja jotka suoritetaan toisen asteen tai toisen asteen jälkeisen koulutuksen ulkopuolella.

ETUC haluaa varmistaa, että harjoittelupaikat eivät korvaa lähtötason työpaikkoja. Se vaatii muun muassa työsuojeluviranomaisen roolin vahvistamista ja väärinkäytön torjumista lakiteitse. Myös ammattiliittojen roolin vahvistaminen olisi tärkeä osa valistus- ja kasvatustyöstä erityisesti nuorten keskuudessa. Lisätietoja ETUCin kampanjasta #BanUnpaidInternships löytyy täältä.

Nuorisotakuulla ja ALMA-ohjelmalla parannetaan nuorisotyöttömyyttä Euroopassa

Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+), jonka budjetti on 99 miljardia euroa, on EU:n keskeinen rahoitusmuoto nuorisotakuun täytäntöönpanon tukemiseksi EU:n vuosien 2021–2027 talousarviossa. Kaikkien jäsenvaltioiden on investoitava riittävä määrä ESR+-varojaan kohdennettuihin toimiin ja rakenneuudistuksiin, joilla tuetaan nuorten työllisyyttä, koulutusta ja koulutusta. Niiden jäsenvaltioiden, joissa työelämässä, koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten osuus on EU:n keskiarvoa korkeampi, olisi osoitettava vähintään 12,5 prosenttia ESR+-varoistaan ​​nuorten työllistämiseen, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen. Tämän välineen käyttöönotto nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ei ole täysin toteutunut ETUCin mukaan. Lisäksi kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole päivittäneet kansallisia nuorisostrategioitaan ottamaan huomioon vahvistettua nuorisotakuuta.

ETUC kehottaa muun muassa Euroopan komissiota seuraamaan neuvoston suositusten edistymistä ja täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa. ETUC pitää myös tärkeänä julkisten työnvälityspalvelujen vahvistamista, sillä niillä on keskeinen rooli nuorten työllistymisen edistämisessä ja työnhaun tukemisessa.

Euroopan komission ALMA-ohjelma (Aim, Learn, Master, Achieve), on uusi Erasmus-tyylinen rajat ylittävä liikkuvuusohjelma, joka on suunnattu nuorille, jotka eivät ole työelämässä tai opiskele. Ohjelma tarjoaa lyhytaikaista työpätkää nuorille eurooppalaisille muissa jäsenvaltioissa, ja sitä kuvataan nuorten työllisyyttä parantavana lippulaivana. ETUC toteaa, että ALMA:n ja nuorisotakuun välillä on suuria päällekkäisyyksiä, ja vaatii siksi, että edunsaajille on taattava tietyt laatustandardit, mukaan lukien sosiaalinen suojelu, ohjaus ja valvonta sekä palkkiot ja korvaukset. ETUC seuraa edelleen ALMA:n kansallista täytäntöönpanoa ja edistää ammattiliittojen roolia ohjelman täytäntöönpanoprosessissa. ALMAn lanseeraustapahtuma on 9. toukokuuta 2022.

Kuva: Eurooopan unioni.

Vielä on teemavuodesta 8 kuukautta jäljellä. Tehkäämme siis parhaamme Euroopan nuorison teemavuoden eteen unohtamatta aitoja toimenpiteitä, joilla edistetään nuorten työelämään siirtymistä ja torjutaan nuorten työttömyyttä Euroopassa.

Nuorten teemavuoteen liittyviä tapahtumia ja uutisia voi seurata Euroopan unionin teemasivulla.