Siirry sisältöön
Naiset ovat miehiä alttiimpia ajautumaan energiaköyhyyteen. Kuva: iStock.

Palkkatasa-arvo yksi keino torjua energiaköyhyyttä 

Samapalkkaisuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, sillä uusi eurooppalainen tutkimus osoittaa, että energian hinnannousu vaikuttaa eniten naisiin.  

Energiaköyhyydestä on kehittynyt vakava ilmiö Euroopassa. Se näkyy jo siinä, että yli 35 miljoonalla eurooppalaisella on vaikeuksia maksaa energialaskunsa. Alhaisten keskitulojen takia naisilla on miehiä suurempi riski ajautua energiaköyhyyteen. Eurofoundin ”The cost-of-living crisis and energy poverty in the EU: Social impact and policy responses” tutkimusraportin tulokset osoittavat, että pandemian aikana yhä isompi osa naisista joutuivat jättää energialaskuja maksamatta. Näiden naisten osuus kasvoi keväällä 2022 elinkustannuskriisin eskaloitumisen seurauksena Venäjän hyökkäyksen jälkeen.  

Missä määrin energiaköyhyys ylipäätään vaikuttaa EU:n kansalaisiin, vaihtelee suuresti asuinmaan mukaan. Niiden tutkimuksen vastaajien osuus, jotka ilmoittivat olevansa jäljessä laskujen ja sähkölaskujen maksuissa, vaihteli 7 prosentista Tanskassa ja Ruotsissa esimerkiksi 50 prosenttiin Kreikassa. Suomessa tämä osuus oli 21 prosenttia.

Eurofoundin raportin mukaan yksinhuoltajaäideillä ja sinkkunaisilla on todennäköisemmin enemmän haasteita maksaa sähkölaskujaan kuin millään muulla ryhmällä. Tutkimuksessa 44 prosenttia yksinhuoltajaäideistä ja 31 prosenttia sinkkunaisista arvioi, etteivät pysty maksamaan sähkölaskujaan seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sinkkumiehistä vastaava luku on 26 prosenttia.  

Palkkaero taustalla 

Samassa tutkimuksessa viitataan myös sukupuolten väliseen palkkaeroon EU:ssa, joka on 13 prosenttia (Eurostat 2020). Suomessa vastaava prosenttiluku on jopa korkeampi, 16 prosenttia. Palkkaeron kaventamista on tavoiteltu jo pitkään, sillä kyseessä on laadukkaan ja oikeudenmukaisen työelämän perusedellytys ja keskeinen tasa-arvokysymys. Eri jäsenmaiden välillä vaihtelevat palkkaerot (Latviassa 22,3 % ja Luxemburgissa 0.7 %) korostavat tarvetta samapalkkaisuusperiaatteen ja palkka-avoimuuden toteuttamisesta Euroopan tasolla (palkka-avoimuusdirektiivi).  

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC vaatii EU:n samapalkkaisuuspäivänä päättäjiltä kiireellisiä toimia kansallisella ja EU:n tasolla naisten suojelemiseksi elinkustannuskriisin vaikutuksilta.

”Naiset olivat yliedustettuina etulinjan työntekijöissä pandemian aikana. Nyt naiset kärsivät eniten elinkustannuskriisistä sukupuolten välisen palkkaeron takia. Tämä ei voi jatkua näin”, ETUCin varapääsihteeri Esther Lynch kommentoi asiaa järjestön lehdistötiedotteessa