Siirry sisältöön
Direktiivi on askel kohti sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Kuva: iStock.

Parlamentilta vihreää valoa palkka-avoimuusdirektiiville

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt neuvottelujen aloittamisen EU-jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa palkka-avoimuusdirektiivistä. Parlamentti hyväksyi neuvottelukantansa äänin 403 puolesta, 166 vastaan ja 58 tyhjää.

Parlamentin kannan mukaan vähintään 50 ihmistä työllistävien yritysten on kerrottava avoimesti palkoistaan, jotta työntekijät voivat verrata palkkoja saman yrityksen sisällä ja havaita sukupuolten palkkaeroja. Komission ehdotuksessa raja-arvo oli 250 työntekijää. Palkkatasojen arvioinnin ja vertailun tulee perustua sukupuolineutraaleihin kriteereihin ja järjestelmiin.

Jos palkkatiedoista käy ilmi sukupuolten palkkaero, joka on vähintään 2,5 prosenttia (komission ehdotuksessa 5 %), työnantajien on yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa tehtävä palkka-arviointi ja luotava toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Työntekijöiden ja etujärjestöjen on pyynnöstä saatava selkeää ja täydellistä tietoa keskipalkoista ja yksittäisten ihmisten palkoista sukupuolen mukaan jaoteltuina. Mepit haluavat myös kiellon palkkojen salaamiselle.

Myös palkkasyrjinnän todistustaakka on siirretty työnantajalle. Jos työntekijä epäilee palkkasyrjintää ja haastaa työnantajan oikeuteen, lainsäädännön on velvoitettava työnantaja todistamaan, ettei syrjintää ole tapahtunut.

Pitkään odotettu äänestys

Yhteisesittelijät Samira Rafaela (Renew Europe, Hollanti) ja Kira Marie Peter-Hansen (Vihreät/EFA, Tanska) pitivät yhteisen puheenvuoron ennen äänestystä. He totesivat, että Euroopan parlamentti on tänään tasoittamassa tietä toimille, joita tarvitaan Euroopan 13 prosentin sukupuolten palkkaeron poistamiseksi. Vihdoinkin.

”Palkka-avoimuusdirektiivin avulla saamme mahdollisimman monelle eurooppalaiselle naiselle saman palkan samasta työstä”, Rafaela totesi.   

Neuvottelut lain viimeistelystä voivat nyt alkaa, koska neuvosto hyväksyi kantansa siihen joulukuussa 2021.

Parlamentti äänesti tänään palkka-avoimuuden puolesta.
Yhteisesittelijät iloitsivat myönteisestä vastaanotosta.
Vasemmalta oikealle: Kira Marie Peter-Hansen ja Samira Rafaela.

Oikeus samaan palkkaan EU:ssa perustuu SEUT-sopimuksen 157 artiklaan. EU:n alueella on kuitenkin edelleen palkkaeroja, jotka ovat kutistuneet hitaasti viime vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä sukupuolten palkkaero on 13 % EU:ssa ja Suomessa 16,7 %.